ดีแทค เผยกลยุทธ์ #ดีทั่วดีถึงเพื่อชีวิตเท่าเทียม เติมรายได้เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจผ่านพ้นโควิด-19

โดย ameminew | 9 ธันวาคม 2564 เมื่อ 12:43 น. | อ่าน 198

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 กำลังดีขึ้น แต่ช่องว่างทางดิจิทัลยังคงอยู่ อีกทั้งจากที่พวกเราต้องยอมล็อกดาวน์ ปิดเมือง แลกกับการหยุดยั้งการระบาด ทำให้เราเห็นช่องว่างดิจิทัลในสังคมไทยที่เป็นปัญหามานาน และยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางและผู้ประกอบการตัวเล็กที่ไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่ดิจิทัลเพื่อค้าขายออนไลน์ได้

ดีแทคมองวิกฤตดังกล่าวเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับทุกคน เราต้องสนับสนุนการเข้าถึงดิจิทัล ลดช่องว่างความไม่เท่าเทียม เพื่อสร้างโอกาสสู่การเติบโตไปข้างหน้าร่วมกันของทุกฝ่าย ดังนั้น ดีแทคจึงนำ “ดีทั่วดีถึง เพื่อชีวิตเท่าเทียม” มาใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญเพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มต่าง ๆ และชูภารกิจหลัก คือ สัญญาณเน็ตเพื่อทุกคน  (Good For All Connectivity) และ การเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม (Affordable and Accessible Services) พร้อมกับดีแทคยังเติมเต็มภารกิจที่สำคัญยิ่งคือ “การเพิ่มทักษะดิจิทัล (Digital Upskilling)”

โดยดีแทคได้นำโครงการ “ดีแทค เน็ตทำกิน” (dtac Net For Living) ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างทักษะการทำธุรกิจดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการตัวเล็กโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการสนับสนุนครั้งสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบด้านยอดขายอย่างรุนแรงจากวิกฤตโควิด-19 ก้าวสู่การทำตลาดดิจิทัล และหลังจากอบรมและดูแลอย่างต่อเนื่องของทีมดีแทคเน็ตทำกิน เราพบว่าผู้ประกอบการที่เข้าอบรมมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 51%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

About Author

ameminew

ameminew

Partners