CAT ผนึกพันธมิตร รวม 41 ราย ร่วมทดสอบการประยุกต์ใช้ 5G ในพื้นที่ EEC

โดย memine | 10 มิถุนายน 2562 เมื่อ 16:07 น. | อ่าน 138

นายวิโรจน์  โตเจริญวาณิช  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่องการทดสอบเทคโนโลยี 5G กับพันธมิตรทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น 41 ราย โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมการทดสอบเทคโนโลยี 5G ณ Digital Transformation Centerมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ความร่วมมือกันในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและร่วมกันทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G (5G Use Case) ในพื้นที่ EEC โดยมีการทดสอบทั้งในห้องทดสอบ (Indoor) และการทดสอบภาคสนาม (Outdoor) โดยมีการติดตั้งเสาโทรคมนาคมและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 5G เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ณ ศูนย์ทดสอบเทคโนโลยี 5G (5G Testbed)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ทั้งนี้ ได้เริ่มมีการทดสอบเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับ EEC แล้ว อาทิ การทดสอบการควบคุมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Industrial Robot) การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ (Motion Control) การพัฒนาระบบติดตามการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ ในโรงงาน (Machine Monitoring System) และด้วยความสามารถของเทคโนโลยี 5G ทำให้อุปกรณ์ทดสอบสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการรับ-ส่งข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็วในพริบตา

พันธมิตรที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มผู้กำกับดูแล (Regulator) กลุ่มผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Provider) กลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Telecom Operator) กลุ่มผู้ให้บริการซอฟท์แวร์และโซลูชั่น (Software and Solution Provider)

About Author

memine

memine

Partners