CAT นำระบบสื่อสารร่วมช่วยเหลือการค้นหาผู้ประสบภัยในจังหวัดเชียงราย

โดย memine | 27 มิถุนายน 2561 เมื่อ 10:10 น. | อ่าน 27

พันเอก สรรพชัย  หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยเกี่ยวกับการร่วมให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในการค้นหานักฟุตบอลและโค้ชจำนวน 13 คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ของ CAT ได้ดำเนินการวางสายเคเบิลทองแดง (Drop Wire) เป็นระยะทางรวมประมาณ 2.3 กิโลเมตรเข้าไปในถ้ำแล้วเสร็จ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ประสานงานโทรศัพท์ติดต่อระหว่างภายในและนอกถ้ำตามที่ได้รับแจ้งขอความร่วมมือ  เนื่องจากการสื่อสารระบบอื่นไม่สามารถใช้ในการติดต่อเข้าไปภายในถ้ำได้

นอกจากนี้ CAT กำลังดำเนินการวางสายไฟเบอร์ออปติกและจะติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตไวไฟแก่เจ้าหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกันได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย  โดยระยะในการวางสายของ CAT เป็นเส้นทางที่สั้นและดำเนินการเข้าถึงพื้นที่ได้เร็วที่สุดในขณะนี้  คือประมาณ 1.6 กิโลเมตร  โดยเจ้าหน้าที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 17.00 น.ของวันนี้ (26 มิ.ย.61)

“CAT มีความห่วงใยและได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ช่วยเหลือในการค้นหาของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างเต็มที่  เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะปลอดภัย”

About Author

memine

memine

Partners