ครม. เห็นชอบ! เพิ่มสิทธิ “เราชนะ” อีก 2.4 ล้านคน พร้อมต่ออายุไปจนถึง 30 มิ.ย.

โดย RingRangRung | 20 เมษายน 2564 เมื่อ 16:07 น. | อ่าน 198
เราชนะ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังให้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ “เราชนะ” พร้อมขยายระยะเวลาใช้เงินในโครงการ

ตามสาระสำคัญของการประชุมตัว “โครงการเราชนะ” ได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโดยขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการ จากกลุ่มเป้าหมายราว 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เป็นกลุ่มเป้าหมายประมาณ 33.5 ล้านคน หรือเพิ่มสิทธิเราชนะอีก 2.4 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินไม่เกิน 213,242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท

สำหรับโครงการเราชนะให้สิทธิเงินเยียวยา 7,000 บาทนั้น จะใช้การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิตามโครงการแรก

ในส่วนของโครงการ ม33เรารักกัน รวมถึง เราชนะ ก็ได้มีมติขยายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิทธิตามโครงการ จากเดิมไม่เกินวันที่ 31 พ.ค.64 เป็น ไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย.64

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners