ปิดฉากประมูลคลื่น 1800 AIS dtac คว้าคลื่น 1800 รายละ 5MHz

โดย shyboy | 19 สิงหาคม 2561 เมื่อ 12:01 น. | อ่าน 78

การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมูล 2 รายเข้าร่วม ได้แก่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ผลสรุปจบในรอบที่ 3 ซึ่งเป็นรอบที่ผู้เข้าร่วมประมูลในแต่ละรายไม่มีการเคาะราคาเพิ่ม

สำหรับการประมูลรอบที่ 1 ในเวลา 10.00 น. ผู้เข้าร่วมประมูลทั้ง 2 ราย ได้เคาะเลือก Lot A และ Lot G รวมกันสอง Lot เท่านั้น ทำให้ทาง กสทช มีรายได้รวมไป 24,972 ล้านบาท

ในรอบการประมูลที่ 2 ในเวลา 10.20 น. ตามกฎของการประมูล ต้องมีการเคาะราคาขึ้น 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประมูลทั้งสองรายเคาะราคาในแต่ละ Lot 1 ครั้ง ขึ้นไป Lot ละ 25 ล้านบาท ทำให้มูลค่ารวมของการประมูลเป็น 25,022 ล้านบาท

รอบที่ 3 ซึ่งเป้นรอบที่สามารถดูแนวโน้มการประมูล ซึ่งผู้เข้าร่วมการประมูลทั้ง 2 รายเลือกที่จะยืนยันราคาเดิม ทำให้ผุ้ที่เข้าร่วมชมการประมูลคลื่น 1800 ต่างวิเคราะห์ว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลทั้งสองรายไม่มีการเคาะราคาเพิ่มขึ้นอีกแล้ว

ทั้งนี้ภายหลังการประมูลเสร็จสิ้น จะมีการประกาศผลการประมูลภายใน 7 วัน โดย กสทช. จะออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามให้แก่ผู้เข้าร่วมการประมูลภายหลังจากผู้เข้าร่วมการประมูลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตอย่างครบถ้วน ถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประมูล

ที่มาของภาพ : LIVE Facebook กสทช.

About Author

shyboy

shyboy