Apple เรียกคืนและเปลี่ยนอะแดปเตอร์ปลั๊กเสียบผนัง AC ตามสมัครใจ

โดย memine | 25 เมษายน 2562 เมื่อ 21:13 น. | อ่าน 221

ลูกค้าสามารถนำอะแดปเตอร์ปลั๊กเสียบผนัง AC ที่ได้รับผลกระทบ (ด้านบน) มาแลกเปลี่ยนเป็นอะแดปเตอร์ใหม่ได้ (ด้านล่าง)

วันนี้ Apple ประกาศว่าผู้ใช้สามารถนำอะแดปเตอร์ปลั๊กเสียบผนัง AC ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในฮ่องกง สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร มาเปลี่ยนคืนได้ตามความสมัครใจ แม้จะเป็นกรณีที่พบได้น้อยมาก แต่อะแดปเตอร์ปลั๊กเสียบผนัง AC สามขาของ Apple อาจเสียหายและก่อให้เกิดความเสี่ยงในการถูกไฟฟ้าช็อตหากสัมผัสโดน ออะแดปเตอร์ปลั๊กเสียบผนังเหล่านี้มาพร้อมกับ Mac และอุปกรณ์ iOS บางรุ่นระหว่างปี 2003 ถึงปี 2010 และยังรวมอยู่ใน Apple World Travel Adapter Kit อีกด้วย Apple ได้รับทราบว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วโลกเป็นจำนวน 6 ครั้ง การเรียกคืนนี้ไม่ส่งผลกระทบต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟ Apple USB

เนื่องจากความปลอดภัยของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด Apple จึงขอให้ลูกค้าหยุดใช้งานอะแดปเตอร์ปลั๊กที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเป็นอะแดปเตอร์ใหม่ที่ apple.com/support/three-prong-ac-wall-plug-adapter

อะแดปเตอร์ปลั๊กชนิดสามขาที่ได้รับผลกระทบมีสีขาว และไม่มีอักขระใดๆ ที่ด้านในช่องเสียบสำหรับต่อตัวอะแดปเตอร์เข้ากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟหลักของ Apple โปรดไปที่เว็บไซต์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรูปภาพแสดงวิธีการดูอะแดปเตอร์ที่ได้รับผลกระทบ

About Author

memine

memine