Apple รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สอง ปี 2019

โดย memine | 1 พฤษภาคม 2562 เมื่อ 09:15 น. | อ่าน 137

Apple ประกาศผลรายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่สองปีงบประมาณ 2019 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2019 บริษัทประกาศรายได้ประจำไตรมาสที่ 58 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งลดลง 5 เปอร์เซนต์เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พร้อมรายได้สุทธิประจำไตรมาส 2.46 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลด ซึ่งลดลง 10 เปอร์เซนต์ ยอดขายในต่างประเทศถือเป็น 61% ของรายได้ประจำไตรมาส

“ผลประกอบการประจำไตรมาสเดือนมีนาคมแสดงถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์มากกว่า 1.4 พันล้านชิ้นที่ถูกใช้งานอยู่ในตลาด เราทำสถิติใหม่สำหรับธุรกิจบริการ และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับอุปกรณ์สำหรับสวมใส่ บ้าน และอุปกรณ์เสริม ทั้งหมดนี้สร้างสถิติใหม่ประจำไตรมาสเดือนมีนาคม” Tim Cook CEO ของ Apple กล่าว “iPad มียอดการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 6 ปี และเรารู้สึกตื่นเต้นกับผลิตภัณฑ์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และบริการที่จะเปิดตัวในอนาคต เราตั้งตารอที่จะแบ่งปันข้อมูลมากขึ้นให้กับนักพัฒนาและลูกค้าที่งาน Worldwide Developer Conference ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนมิถุนายน”

“เรามีกระแสเงินสดที่ 11.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสประจำเดือนมีนาคม และลงทุนเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องในทุกธุรกิจของบริษัท” Luca Maestri CFO ของ Apple กล่าว “นอกจากนี้เรายังได้จ่ายคืนเงินลงทุนให้แก่นักลงทุนมากกว่า 27 พันล้านเหรียญสหรัฐ ผ่านการซื้อหุ้นคืนและการจ่ายเงินปันผล ด้วยความเชื่อมั่นในอนาคตของ Apple และมูลค่าของหุ้น คณะกรรมการบริหารได้อนุมัติวงเงินในการซื้อหุ้นคืนเพิ่มอีก 75 พันล้านเหรียญสหรัฐ และเรายังได้ปรับเพิ่มอัตราการจ่ายงินปันผลประจำไตรมาสเป็นครั้งที่ 7 ในระยะเวลาน้อยกว่า 7 ปี”

คณะกรรมการบริหารของ Apple ได้ประกาศเงินสดปันผลหุ้นสามัญของบริษัทที่ 0.77 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซนต์อันเป็นผลจากการอนุมติให้เพิ่มวงเงิน โดยเงินปันผลจะจ่ายไปยังผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2019 โดยที่ผู้ถือหุ้นจะต้องมีสถานะการถือครองหุ้นเมื่อสิ้นสุดวันทำการของวันที่ 13 พฤษภาคม 2019คณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับโครงการคืนเงินลงทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พร้อมอัพเดทข้อมูลให้ทราบเป็นประจำทุกปี

Apple ได้ประเมินผลประกอบการประจำไตรมาสที่สาม ประจำปีงบประมาณ 2019 ดังนี้

  • รายได้อยู่ระหว่าง 52.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ถึง 54.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • กำไรขั้นต้นอยู่ระหว่าง 37 เปอร์เซนต์ ถึง 38 เปอร์เซนต์
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 8.7 พันล้านเหรียญสหรัฐถึง 8.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • รายได้/(รายจ่ายอื่นๆ) 250 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • อัตราภาษี 16.5 เปอร์เซนต์

Apple จะถ่ายทอดสดการประชุมประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2019 ตั้งแต่เวลา 4:00 น. เวลาในประเทศไทย ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2019 ที่ www.apple.com/investor/earnings-call/ คุณสามารถรับฟังเทปบันทึกของเว็บคาสต์นี้ได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจบการประชุม

Apple ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเป็นระยะๆ ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท apple.com/th และเว็บไซด์นักลงทุนสัมพันธ์ investor.apple.com ซึ่งรวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผลประกอบการ รายงานที่ส่งให้กับ SEC และข้อมูลที่เก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการและการประชุมประจำปีของผู้ถือหุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบไปด้วยมุมมองในอนาคต ภายใต้ Private Securities Litigation Reform Act ปี 1995 หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายได้โดยประมาณของบริษัท กำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายรับ/(รายจ่าย)อื่นๆ แถลงการณ์นี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลการดำเนินงานจริงอาจแตกต่างไป ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวนี้ หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันและปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงปฏิกิริยาของบริษัทฯ ต่อปัจจัยเหล่านี้ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและธุรกิจต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท แรงกดดันด้านการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในตลาด ศักยภาพของบริษัทฯ ในการตอบสนองและกระตุ้นความต้องการของตลาดรวมทั้งลูกค้า ต่อโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างทันต่อเวลา ผลกระทบที่การเปิดตัว และการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงราคาหรือส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือต้นทุนชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อกำไรขั้นต้นของบริษัท ความเสี่ยงจากสินค้าคงคลังที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของบริษัทในการสั่งซื้อ หรือสัญญาว่าจะสั่งซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนคำสั่งซื้อของลูกค้า ความพร้อมอย่างต่อเนื่องของชิ้นส่วนและบริการทั้งหมดหรือบางอย่างที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของบริษัทจากแหล่งซัพพลายเออร์เพียงผู้เดียวหรือบางรายโดยมีข้อตกลงที่ยอมรับได้ การที่บริษัทต้องพึ่งพาให้บริษัทอื่น ทำการผลิตและใช้บริการโลจิสติกส์จากบริษัทอื่นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ปริมาณ หรือต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือบริการที่ได้รับการจัดหาให้ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในต่างประเทศของบริษัท ความไว้วางใจของบริษัทต่อทรัพย์สินทางปัญญาและคอนเทนต์ดิจิตอลของบริษัทอื่น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพบว่าบริษัทได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น การที่บริษัทต้องพึ่งพาประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทกระจายสินค้า บริษัทขนส่ง บริษัทค้าปลีกอื่นๆ ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท ผลกระทบที่อาจเกิดกับยอดขายและกำไรในการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ บริการและความพร้อมอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารหลักและพนักงาน สงคราม การก่อการร้าย ปัญหาด้านสาธารณสุข ภัยธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจสร้างปัญหาให้กับวัตถุดิบ การขนส่ง หรือความต้องการของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลอันไม่น่าพึงพอใจของการดำเนินการทางกฎหมายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทจะรวมอยู่ในส่วน “ปัจจัยความเสี่ยง” และ “การอภิปรายและการวิเคราะห์สภาพการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ” ของรายงานสาธารณะของบริษัท ที่ยื่นให้กับ SEC ทั้งแบบฟอร์ม 10-K และแบบฟอร์ม 10-Q รวมถึงแบบฟอร์มอื่นที่ต้องยื่นในภายหลัง บริษัทคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องอัพเดทแถลงข่าวมุมมองในอนาคตหรือข้อมูลใดๆ ที่จะต้องพูดในวันดังกล่าว

About Author

memine

memine