รายงานเผย มูลค่า iPhone ลดลงช้ากว่าสมาร์ทโฟน Android แม้ใช้ไปแล้ว 4 ปี

โดย oatciiz | 21 มกราคม 2564 เมื่อ 18:17 น. | อ่าน 497

เว็บไซต์ BankMyCell เผยแพร่ผ่าน PhoneArena เกี่ยวกับรายงานมูลค่าการซื้อคืนของสมาร์ทโฟนยอดนิยม พบว่าสมาร์ทโฟน Android เมื่อเทียบกับ iOS มีค่าสูญเสียคิดเป็น 2 เท่าเลยทีเดียว นั่นหมายความว่า iPhone ยังคงเป็นสมาร์ทโฟนที่รักษามูลค่าไว้ได้ดีในช่วง 2 ปีแรกที่ซื้อ

ตามรายงานสมาร์ทโฟน Android ที่มีมูลค่ามากกว่า 700 ดอลลาร์สหรัฐและมักมีอัตราค่าเสื่อมราคาเป็นสองเท่าของ iPhone โดยค่าเสื่อมราคาจะเริ่มต้นทันทีที่มีการแกะอุปกรณ์ ในปีแรกค่าเสื่อมราคาของ iPhone อยู่ที่ประมาณ 16.7% และจะเพิ่มขึ้นเป็น 35.47% ภายในปีที่สอง ขณะที่สมาร์ทโฟน Android ค่าเสื่อมสภาพจะลดลง 33.62% ในปีแรกและลดลง 61.5% ในปีที่สอง

และเมื่อติดตามผลระยะยาวพบว่า iPhone ถึงแม้จะถูกใช้เป็นเวลา 4 ปีแต่มูลค่าก้ลดลงเพียง 66.43% ต่างจากอุปกรณ์ Android ที่ลดลงถึง 81.11% เช่นกรณีของ Samsung Galaxy S20 Ultra ที่มีมูลค่าการซื้อคืนอยู่ที่ 64.71% ของราคาเดิมในขณะที่ Apple iPhone 11 Pro Max สูญเสียเพียงมูลค่าเพียง 32.22%

ที่มา: gizmochina

About Author

oatciiz

oatciiz

Partners