AIS และ กสทช. ห่วงใยผู้ประสบภัยพายุโพดุล ส่งทีมเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่

โดย memine | 2 กันยายน 2562 เมื่อ 17:46 น. | อ่าน 114

AIS และ กสทช. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเตรียมความพร้อมทั้งด้านเครือข่าย อุปกรณ์ปั่นไฟ น้ำมัน และบุคลากร เพื่อดูแลเครือข่ายให้ยังคงพร้อมให้บริการติดต่อสื่อสารได้อย่างดีที่สุด พร้อมระดมทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางและภูมิภาคเข้าดูแลสถานีฐานในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นสถานการณ์พายุจนถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับ

อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับลูกค้าเอไอเอส ที่ได้รับผลกระทบใน 8 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด สกลนคร มุกดาหาร อุดรธานี นครพนม อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ และยโสธร เอไอเอสจึงดำเนินการขยายระยะเวลาชำระค่าบริการสำหรับลูกค้ารายเดือนออกไปจนถึงวันที่ 8 กันยายน 2562  ส่วนลูกค้าระบบเติมเงินจะได้รับการขยายเวลาการใช้งานให้เพิ่มอีก 7 วัน  โดยลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวจะได้รับ SMS ยืนยันอีกครั้ง และไม่จำเป็นต้องกด USSD ลงทะเบียนให้ยุ่งยาก

นอกจากนี้ นับตั้งแต่เริ่มต้นสถานการณ์อุทกภัย เอไอเอสได้เข้าไปร่วมดูแลประชาชนในพื้นที่ พร้อมส่งมอบน้ำดื่มและถุงยังชีพให้กับหน่วยงาน และศูนย์ดูแลประชาชนในแต่ละพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

About Author

memine

memine

Partners