AIS ผนึก ม.เกษตร จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เตรียมสร้างบุคลากรรับ 5G

โดย memine | 4 กันยายน 2562 เมื่อ 17:03 น. | อ่าน 665

นายวีระวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์ และ นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าหน่วยงานขับเคลื่อนนวัตกรรม เอไอเอส พร้อมด้วย ผศ.ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ, รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์ นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ในงานPreparing For The New 5G World ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน

โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากเอไอเอสร่วมแชร์ช้อมูลและองค์ความรู้จากประสบการณ์ในงานออกแบบ พัฒนา และดำเนินการด้านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จนถึงปัจจุบัน รวมถึงประสบการณ์ที่ได้จากการเดินทางไปศึกษาดูงาน ลงมือทดสอบ ทดลอง เทคโนโลยี 5G กับผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเปิดมุมมองด้านเทคโนโลยี 5G ให้กับคณาจารย์และนักวิจัย เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา โดยการออกแบบ ปรับ เพิ่มเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัย เทคโนโลยี 5G ทั้งด้านการประยุกต์ใช้งาน (Use Case) และด้านคุณสมบัติทางเทคนิคของเครือข่าย 5G ซึ่งนับได้ว่าเป็นการเตรียมพร้อมในทั้ง Ecosystem ให้พร้อมรับกับ 5G ที่จะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้

About Author

memine

memine

Partners