AIS คว้า 2 รางวัลใหญ่ จากเวที “DRIVE AWARD 2019” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

โดย memine | 30 สิงหาคม 2562 เมื่อ 12:41 น. | อ่าน 91

AIS ในฐานะผู้ให้บริการด้าน Digital Life Service Provider ที่มุ่งมั่นพัฒนาบริการให้สอดรับกับทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอย่างดีที่สุด ผ่านการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้าใจผู้บริโภค รวมถึงส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ใช้ในองค์กรอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้ เอไอเอส นำโดย นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล สามารถคว้ารางวัล The best of DRIVE AWARD 2019 สุดยอดองค์กรชั้นนำอันดับ 1 ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในสาขาเทคโนโลยี และ DRIVE AWARD 2019 Excellence Technology องค์กรที่เป็นเลิศในสาขาธุรกิจเทคโนโลยี มาครองได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

โดยรางวัลนี้พิจารณาจากผลประกอบการปี 2018 และข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  เพื่อประเมินถึงผลประกอบการ และการบริหารจัดการองค์กร ร่วมกับการพิจารณาCG Score, Thailand Sustainability Investment และข้อมูลการทำประโยชน์ ช่วยเหลือชุมชน สังคม การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความยั่งยืน ซึ่งสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้จัดตั้งรางวัลนี้ขึ้น เพื่อมอบให้กับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับมหภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมี นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงพลังงาน เป็นผู้มอบรางวัล

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

About Author

memine

memine

Partners