AIS ผนึกมหาวิทยาลัยชั้นนำ ศึกษาวิจัย 5G เตรียมต่อยอดบริการจากเทคโนโลยี

โดย memine | 20 มิถุนายน 2562 เมื่อ 12:51 น. | อ่าน 183
AIS

นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะ Digital Life Service Provider เราไม่เคยหยุดสรรหาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมามอบให้แก่คนไทยเสมอ ดังนั้นการผนึกกำลังกับพันธมิตรที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ อย่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในกรุงเทพฯ และอีก 4 ภาค ทั่วประเทศ เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย เทคโนโลยีใหม่ ๆ ดังเช่น เทคโนโลยี  5G  จึงเป็นภารกิจที่เราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 ที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่การร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า 5G คือ โอกาสครั้งสำคัญที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมไปอีกขั้น การร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับสถาบันการศึกษาจึงเท่ากับสร้างความเชี่ยวชาญของทีมงาน และได้บ่มเพาะบุคลากรด้านเทคโนโลยี Digital ไปด้วยในเวลาเดียวกัน”

AIS and Chiang Mai University

โดยล่าสุด เอไอเอส ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับอีก 3 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของประเทศไทย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการศึกษา วิจัย  ทดลอง ทดสอบ บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ที่กำลังจะมาถึงในอนาคต เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีระบบ 5G รวมทั้งสามารถนำผลการวิจัย และทดสอบมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G สอดรับกับเจตนารมย์ของ กสทช. ที่สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้ทดลองทดสอบ 5G ทั้งในกรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาค

About Author

memine

memine

Partners