AIS ผนึก นิเทศจุฬาฯ ลงนามความร่วมมือสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเฟ้นหาคลื่นลูกใหม่ในวงการบันเทิง

โดย ameminew | 14 กันยายน 2563 เมื่อ 17:12 น. | อ่าน 118
AIS joins Chulalongkorn Communication Arts

AIS โดย นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรม และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาโซลูชัน และสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลให้กับวงการบันเทิงไทย เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรเอไอเอส ได้มีความเชี่ยวชาญในสายงานทางนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล สามารถร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับเทรนด์ผู้บริโภคและสถานการณ์ของอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยมีโครงการนำร่อง คือ ทดลอง ทดสอบ แพลตฟอร์ม StarBooster ในรูปแบบการสนับสนุนศิลปิน ผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการเฟ้นหาศิลปินคลื่นลูกใหม่ ที่เปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ทุกวงการปลดปล่อยพลังความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงได้รับโอกาสร่วมงานในฐานะนักแสดงให้กับทาง AIS PLAY’s Original Series อีกด้วย อันจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเด็กไทย พร้อมยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบันเทิงไทย โดยเฉพาะ Local VDO Platform ให้ทัดเทียมนานาประเทศ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเอไอเอสในการนำเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลยกระดับอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน

About Author

ameminew

ameminew

Partners