AIS ยืนยันพร้อมเข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz แต่ไม่ร่วมประมูลคลื่น 900 MHz

โดย memine | 8 สิงหาคม 2561 เมื่อ 12:57 น. | อ่าน 19

เอไอเอส แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz ในนามเอดับบลิวเอ็น โดยยื่นคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูล ภายใต้เงื่อนไขตามที่กสทช.กำหนด แต่ไม่ร่วมประมูลคลื่น 900 MHz

นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวว่า “บริษัทฯได้พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการประมูล และได้ตัดสินใจให้ บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (เอดับบลิวเอ็น) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งบริษัทฯ พร้อมปฎิบัติตามขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต และรักษาข้อมูลสารสนเทศเป็นความลับ นับแต่วันยื่นคำขอใบอนุญาตจนถึงวันที่กสทช.ประกาศผลการประมูล แต่จะไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 900 MHz

ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ เข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz เนื่องจากมองเห็นอนาคตการเติบโตของตลาดโทรคมนาคม โดยบริษัทฯ จะมีโอกาสในการใช้คลื่นความถี่ไปพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆเพื่อให้บริการลูกค้า อันได้แก่ ประชาชนทั้งประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะมีนวัตกรรมไปพัฒนาอุตสาหกรรม และธุรกิจต่างๆให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ส่งผลให้ประเทศมีความก้าวหน้ามั่นคง และที่สำคัญเป็นแรงขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

About Author

memine

memine

Partners