AIS ยืนยันปฎิบัติตามข้อกำหนดของ กสทช. ในการคิดค่าโทรตามจริง

โดย memine | 7 มิถุนายน 2561 เมื่อ 18:24 น. | อ่าน 13

เอไอเอส ชี้แจงปฎิบัติตามเงื่อนไขวิธีคิดอัตราการคิดค่าบริการโทรศัพท์ตามจริงเป็นวินาที ตามที่กสทช.กำหนด โดยมีแพ็คเกจทางเลือกหลากหลายที่เหมาะสมกับกลุ่มต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ขอชี้แจงว่าในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN บริษัทฯ ได้ปฎิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในเรื่องวิธีคิดอัตราการคิดค่าบริการโทรศัพท์ โดยจะต้องมีแพ็คเกจที่คิดค่าใช้บริการตามจริงเป็นวินาทีอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เช่น แพ็กเกจ iSecond ที่มีทั้งในระบบเติมเงิน และรายเดือน เป็นต้น (Link โปรโมชั่นคิดเป็นวินาที : http://www.ais.co.th/second_promotion/)

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ เอไอเอสได้จัดแพ็กเกจให้เลือกมากมายโดยการออกแบบแพ็กเกจทางเลือกนั้นเกิดจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน ช่วงเวลาการใช้ ระยะเวลาการใช้ของลูกค้า เป็นต้น มาเป็นข้อมูลในการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของแต่ละกลุ่มโดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นทางเลือกของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกแพ็กเกจใดที่เหมาะกับตนเอง

About Author

memine

memine