AIS เสริมภูมิคุ้มกันบนโลกดิจิทัลสำหรับเยาวชน ผ่านโครงการ “อุ่นใจไซเบอร์”

โดย nineFangKhaoW | 18 มิถุนายน 2562 เมื่อ 18:09 น. | อ่าน 987

AIS หวังสร้างสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน ประกาศโครงการ “อุ่นใจไซเบอร์” สำหรับเยาวชน มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างทักษะทางดิจิทัล และป้องกันความเสี่ยงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต

โดยโครงการ “อุ่นใจไซเบอร์” มีเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกัน ปลูกจิตสำนึก และสร้างเครื่องมือคัดกรองคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมจากโลกดิจิทัล โดยเน้นใน 2 ด้านสำคัญ คือ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างทักษะทางดิจิทัล (Educator) เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะเพื่อให้ใช้ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน และป้องกัน (Protector) ความเสี่ยงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านดิจิทัล โซลูชั่นส์

สำหรับการยกระดับมาตรฐานความรู้เท่าทันดิจิทัลด้วย DQ (Digital Quotient) AIS เป็นรายแรกที่ได้นำเข้า DQ ชุดการเรียนรู้ 360 องศา เพื่อพัฒนาทักษะและความฉลาดทางดิจิทัล DQ (Digital Quotient) ครบทั้ง 8 ทักษะให้กับเด็ก ๆ สร้างภูมิคุ้มกันในการก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์

โดยหลักสูตร DQ ประกอบด้วย 8 ทักษะดิจิทัลสำคัญ ได้แก่ 1.Digital Identity (อัตลักษณ์ออนไลน์), 2.Digital Use (ยับยั้งชั่งใจ), 3. Digital Safety (เมื่อถูกรังแกออนไลน์), 4. Digital Security (ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย), 5. Digital Emotional Intelligence (ใจเขา-ใจเรา), 6. Digital Communication (รู้ถึงผลที่จะตามมา), 7. Digital Literacy (คิดเป็น), และ 8. Digital Rights (รู้สิทธิและความเป็นส่วนตัว)

ซึ่งชุดการเรียนรู้นี้ได้รับการยอมรับและมีการนำไปฝึกทักษะให้กับเด็ก ๆ มากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก แปลถึง 21 ภาษา จาก 100 พาร์ทเนอร์ ขณะนี้ได้เริ่มขยายผลการสร้างทักษะความฉลาดทางดิจิทัล DQ (Digital Quotation) ไปสู่ภาคการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงเปิด Portal ศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับคนไทยทุกคน ที่โรงเรียน หรือสถาบันที่ทำงานเพื่อพัฒนาเยาวชนต่าง ๆ โดยสามารถเข้ามาใช้งานได้แล้ววันนี้ที่ www.ais.co.th/dq

สำหรับการพัฒนาระบบคัดกรองออนไลน์คอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสม ได้เปิดตัว AIS Secure Net (Beta) ที่จะช่วยป้องกันและคัดกรองเนื้อหาบนโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บ ข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอที่ไม่เหมาะสม ซึ่งช่วงแรกจะเปิดให้ผู้ที่สนใจได้ทดลองใช้บริการเป็น Beta Phase จำนวน 10,000 คนแรก สามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562

ขณะเดียวกันยังร่วมมือกับ Google ในการนำบริการ Parental Control ผ่านแอปพลิเคชัน Google Family Link มาขยายผลสู่กลุ่มผู้ปกครองคนไทย (ใช้ได้ทุกเครือข่าย) ที่จะสามารถให้คำแนะนำ ดูแลการใช้งานโทรศัพท์ รวมถึงดูแลความปลอดภัยจากพิกัดปัจจุบันของบุตรหลานได้ง่าย ๆ 

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า การมาถึงของเทคโนโลยีดิจิทัล ก่อให้เกิดผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมนำมาทั้งประโยชน์มหาศาล แต่ในขณะเดียวกันหากนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมก็สามารถส่งผลในทางลบกับสังคมได้เช่นกัน

โดยปรากฎการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นเด่นชัดผ่านงานวิจัยหลากหลายสำนักที่ระบุว่า ในปี 2561 เยาวชนไทยอายุระหว่าง 8-12 ปี มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงถึง 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 3 ชั่วโมง

อีกทั้งยังค้นพบว่าเด็กไทยขาดทักษะในการใช้งานดิจิทัลอย่างชาญฉลาดทำให้เสี่ยงได้รับภัยอันตรายที่แฝงมากับอินเทอร์เน็ตใน 4 รูปแบบ คือ การถูกกลั่นแกล้งออนไลน์ (Cyberbullying) การเข้าถึงสื่อลามก การติดเกม และการถูกหลอกให้พบกับคนแปลกหน้า

About Author

nineFangKhaoW

nineFangKhaoW

Partners