AIS โชว์รถยนต์ไร้คนขับผ่านเครือข่าย 5G ในงาน 5G ปลุกไทยที่ 1 อาเซียน

โดย memine | 2 เมษายน 2562 เมื่อ 16:30 น. | อ่าน 81

AIS ตอกย้ำผู้นำอันดับ 1 ด้านนวัตกรรมเครือข่ายและเทคโนโลยี เตรียมจัดแสดงโชว์ศักยภาพเครือข่าย 5G บน Live Network ที่ได้ศึกษา วิจัย ทดลอง ทดสอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5G ภายใต้การสนับสนุนของ กสทช. อย่างต่อเนื่อง ให้คนไทยได้สัมผัสบนสภาพแวดล้อมจริง ภายในงาน “5G ปลุกไทยที่ 1 อาเซียน” ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีไฮไลท์เด่นที่พลาดไม่ได้ คือ การเปิดตัวรถยนต์ไร้คนขับคันแรกของไทยที่เชื่อมต่อบนเครือข่าย Live Network 5G (1st 5G Connected Car) ที่เกิดจากการศึกษาและทดลองอย่างจริงจังร่วมกันระหว่าง SMART MOBILITY RESEARCH CENTER จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.นักสิทธิ์ นุ่มวงษ์ และเอไอเอส ที่ทำให้รถยนต์สามารถเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย โดยไม่ต้องใช้คนขับ ผ่านการใช้งานเครือข่าย 5G ของเอไอเอส ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลความเร็วสูง ความหน่วงต่ำ ทำให้ระบบมีความเสถียรมาก ซึ่งจากการทดลอง ทดสอบครั้งนี้ จะทำให้ทุกภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหรรม คนไทย และผู้เกี่ยวข้องใน 5G Ecosystem เห็นภาพของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 5G  มาถึง และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เอไอเอสยังเตรียม 5G SIM Card เพื่อใช้ให้อุปกรณ์ Usecase ต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อในการทดลอง ทดสอบ ผ่านระบบ 5G ของเอไอเอสได้แล้ว ซึ่งถ้าหากมีความพร้อม ก็สามารถเปิดใช้งาน 5G ได้ทันที

พร้อมขนสุดยอด Use case ต่าง ๆ ที่ร่วมกับพาร์ทเนอร์ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,หุ่นยนต์ ABB, และอื่น ๆ ที่นำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมมาจัดแสดง โดยมี 5G Mentors อธิบายให้ความรู้ตลอดงานอีกด้วย

เชิญคนไทยมาสัมผัสนวัตกรรม 5G สุดล้ำและรับฟังการแถลงวิสัยทัศน์ของผู้ให้บริการโทรคมนาคม ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วคุณจะพบว่าเทคโนโลยี 5G จะเข้ามาตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อีกมากมาย!

About Author

memine

memine

Partners