Nokia ให้ Accenture จัดการพัฒนา Symbian

โดย Platform | 23 มิถุนายน 2554 เมื่อ 21:19 น. | อ่าน 11
ถึงเวลาที่ Nokia จะต้องรับผิดชอบสายงานที่ตัวเองต้องมุ่งไปในอนาคตอย่างเต็มที่แล้ว แน่นอนว่า Symbian จะให้องค์กรนอกบริษัทดูแลแทน

ระบบปฏิบัติการ Symbian ถือเป็นทรัพยากรที่ไม่ต้องการของ Nokia ในอีก 6 ปีข้างหน้า ดังนั้นการส่งไม้ต่อให้องค์กรภายนอกรับผิดชอบแทนน่าจะดีกว่าดังนั้น Nokia จึงว่าจ้างให้ Accenture พัฒนาและดูแลหลังการขายระบบ Symbian แทนจนกว่าจะถึงปี 2016 และพนักงาน Nokia บางส่วนจำนวน 2,800 คนจะย้ายไปยัง Accenture ด้วย (แต่ไม่แน่ใจว่าหลังปี 2016 จะโดนเลิกว่าจ้างหรือเปล่า)

นี่เป็นการส่งสัญญาณหลีกทางให้ Nokia Windows Phone เกิดอย่างเต็มตัวแล้ว

ที่มา : Nokia

About Author

Platform

Platform

Partners