Nokia เริ่มเพิ่มการใช้ Series ใหม่เป็น Nokia xxx

โดย shyboy | 20 มิถุนายน 2554 เมื่อ 00:41 น. | อ่าน 20
หลังจากที่ Nokia ได้ใช้รหัสรุ่นที่มี – คั่นกลางระหว่างตัวเลข งาน Nokia Connection 2011 ได้ฤกษ์เปลี่ยน ประเดิมด้วย สมาร์โฟน 3 รุ่นใหม่รวด!!

หลุดออกมาอีกแล้วว่า Nokia มีนโยบายเปลี่ยนรหัสรุ่นของเครื่องจากเดิมเป็นอักษรภาษาอังกฤษตามด้วยเลข คั่นกลางด้วย "-" และตามด้วยตัวเลขสองหลัก (ตัวอย่างเช่น Nokia N8-00) ซึ่งบ่งบอกลำดับรุ่นได้ดี แต่สร้างความสับสนให้ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

แต่งวดนี้ Nokia ประกาศเปิดตัวการจัดรหัสรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นตัวเลข 3 หลัก เริ่มต้นด้วย Nokia 701 , Nokia 700 และ Nokia 600 สมาร์ทโฟน 3 ตัวแรงที่ใช้หน่วยประมวลผลความเร็ว 1GHz


** หมายเหตุ : ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลดังกล่าวของบทความข้างต้น อันเนื่องมาจากเป็นข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ อาจะมีความผิดพลาดได้**

About Author

shyboy

shyboy

Partners