ทรูมูฟ จัดหนัก แจ้งความดีแทคกับกองปราบดำเนินคดีเป็นบริษัทต่างด้าว

โดย shyboy | 14 มิถุนายน 2554 เมื่อ 11:06 น. | อ่าน 126
ศึกดราม่ายังไม่จบ ตัวแทนของบริษัททรูมูฟ แจ้งความกับเจ้าหน้าที่กองปราบปราม ดำเนินคดีให้เอาผิดกับดีแทค ในข้อหาปล่อยให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในดีแทคมากถึงเกือบร้อยละ 72

ศึกดราม่ายังไม่จบ หลังจากวันนี้ เมื่อเวลา 10.00 น. ตัวแทนของบริษัททรูมูฟ แจ้งความกับเจ้าหน้าที่กองปราบปราม ดำเนินคดีให้เอาผิดกับดีแทค ในข้อหาปล่อยให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในดีแทคซึ่งเป็นนิติบุคคลให้สามารถดำเนินธุรกิจโทรคมนาคม มากถึงเกือบร้อยละ 72 โดยจัดตั้งให้กลุ่มบุคคล และกลุ่มบริษัทต่างๆ จำนวนมากถือหุ้นแทน

โดยทรูมูฟอ้างถึงเอกการรายงานผลการพิจารณา เรื่องร้องเรียน กรณีปัญหาการถือหุ้นการครอบงำกิจการและการถือกรรมสิทธิ์ในทีดินโดยคนต่างด้าวที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมของคณะกรรมาธิการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร  ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2554 ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณูปโภคและการให้บริการสาธารณชนทั่วประเทศ ที่ไม่ให้ถือหุ้นเกินร้อยละ 49   

ซึ่งตามรายงานผลการพิจารณาข้างต้น ชี้ว่า ดีแทค เป็น “คนต่างด้าว” ดังนั้น ดีแทค ซึ่งมีเทเลนอร์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจต่างประเทศเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เข้ามาประกอบธุรกิจหรือครอบงำกิจการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมดังกล่าวของประเทศ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติซึ่งสืบเนื่องมาจากคลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติที่มีค่าและมีใช้อยู่อย่างจำกัดแล้ว ยังจะก่อความเสียหายอย่างมหาศาลแก่ประเทศไทยอีกด้วย

ต่อมาพบว่า ขณะที่ดีแทคแจ้งสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวกับกระทรวงพาณิชย์ไว้เพียงร้อยละ 49 แต่ปรากฏว่า ในความเป็นจริง บริษัทเทเลนอร์ ได้แจ้งข้อมูลการถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศนอร์เวย์และประเทศสิงคโปร์ว่า บริษัทเทเลนอร์ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ ถือหุ้นในดีแทคเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 66.50 ซึ่งเป็นการกระทำผิด ฝ่าฝืนกฎหมายไทยอย่างชัดแจ้งเอง

ทางทรูมูฟจึงต้องดำเนินการแจ้งความต่อกองปราบปรามให้ดำเนินคดีกับดีแทค กระกำการฝ่าฝืนกฎหมายไทย ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 4  รวมทั้งกลุ่มบุคคล และกลุ่มบริษัทต่างๆ ที่สนับสนุนและเอื้อประโยชน์ให้คนต่างด้าวที่เป็นนิติบุคคลให้สามารถทำธุรกิจโทรคมนาคมที่เป็นธุรกิจต้องห้ามของคนต่างด้าว  และจะผลักดันให้มีความชัดเจนในการตีความเรื่องสัญชาติของดีแทค ซึ่งหากมีการตีความที่ชัดเจนโดยศาลแล้ว จะทำให้กรณีต่างๆ ในวงการโทรคมนาคมชัดเจนยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เอกสารของทรูมูฟ ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม อ้างถึงบุคคลที่มีพฤติกรรมสนับสนุนการกระทำผิดของเทเลนอร์ ประกอบด้วย นางสาวสุนิภา ธนาเลขพัฒน์ นายเคลตัน โธมัส เฮเบิร์ต และกรรมการบริษัทที่เป็นต่างด้าว คือ บริษัท ตั๊ก วู โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งมีบริษัทในเครือ และบริษัทย่อยที่เป็นต่างด้าวอีกรวมกัน 8 บริษัท

ทำให้สัดส่วนของ บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัดรวมมากถึงร้อยละ 25.59 รวมสัดส่วนของนิติบุคคลต่างด้าวทั้งหมดที่เป็นผู้ถือหุ้นมากถึงร้อยละ 71.53

ตารางสัดส่วนของการถือหุ้นทั้งหมดของ dtac โดย กรรมธิการ สส เมืื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553


ตารางสัดส่วนของการถือหุ้นทั้งหมดของ dtac โดย SET เมืื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554

About Author

shyboy

shyboy