AIS และ MxPhone.com ร่วมจัดกิจกรรมให้ผู้ใช้ GSM Advance หรือ GSM1800 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร AIS

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 5

โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการ GSM Advance หรือ GSM1800 ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเสนอแนะบริการใหม่ ๆ หรือเทคโนโลยีให้ตรงกับผู้ใช้งานอย่างสูงสุด กับผู้บริหารระดับสูงของ AIS โดยตรง

สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ให้ส่งข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เบอร์โทรศัพท์ของระบบ GSM Advance หรือ GSM1800
2. ชื่อ นามสกุล
3. ถ้าท่านได้เข้าร่วมโครงการแล้ว อยากเสนอแนะการบริการใหม่ ๆ หรือเทคโนโลยีที่อยากใหมีกับทางผู้บริหารอะไรบ้าง
4. วัน เวลา (ตัวอย่างเช่น วันเสาร์ เย็น) ที่สะดวกในการเข้าร่วมโครงการ
5. เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สะดวกในการติดต่อกลับ

ส่งมาที่ noi@mxphone.com ด่วน รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่านเท่านั้น ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2548

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ทางทีมงาน MxPhone.com จะติดต่อกลับไปหาท่าน เพื่อนัดวัน เวลา ที่จะเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ ถ้าท่านส่ง mail เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเมลล์ตอบกลับจากทีมงาน ให้ส่งเมลล์มาใหม่อีกครั้งนะครับ

About Author

mchaw

mchaw

Partners