Motorola บ่น ต้นเหตุเครื่องมีปัญหาก็มาจาก App

โดย Platform | 6 มิถุนายน 2554 เมื่อ 15:30 น. | อ่าน 11
ผู้ผลิตมือถือ Android น้อยรายนักจะมาบ่นเกี่ยวกับปัญหา Android ตรง ๆ ขนาดนี้

นาน ๆ Motorola ถึงจะจัดหนักกับเขาบ้าง Motorola อ้างว่าปัญหาของเครื่องผิดปกติจำนวน 70% ล้วนมาจากแอพฯ Android Market ไม่ได้คุณภาพ หรือไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนมากนักว่ามันจะเข้ากับอุปกรณ์และไม่สร้างปัญหา หลายแอพฯ ก็สร้างปัญหากินทรัพยากรเอามาก ๆ โดยเฉพาะมันจะสูบแบตเตอรี่เฮือก ๆ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจาก Motoblur เพื่อให้คำแนะนำผู้ใช้นั่นเอง แต่ปัญหาที่แท้จริงอยู่ใคร ก็แล้วแต่ฟ้าจะกำหนดครับ

ที่มา : PCworld

About Author

Platform

Platform

Partners