ควอลคอมม์ ประกาศแต่งตั้ง ดร. พอล จาค็อบส์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด และนายสตีเฟ่น อัลท์แมน ดำรงตำแหน่งประธาน

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 18

ควอลคอมม์ ประกาศแต่งตั้ง ดร. พอล จาค็อบส์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด และนายสตีเฟ่น อัลท์แมน ดำรงตำแหน่งประธาน

ดร.เออร์วิน จาค็อบส์ ยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ขณะที่นายโทนี่ ทอร์นเลย์ จะเกษียณอายุการทำงาน การปรับเปลี่ยนตำแหน่งครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป

กรุงเทพฯ – 11 มีนาคม 2548– บริษัท ควอลคอมม์ อินคอร์ปอเรทเต็ด (หรือมีชื่อในตลาดหุ้นแนสแด็กคือ QCOM) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายดิจิตอลระบบ CDMA ชั้นนำของโลก เผยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในวันนี้ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกับแผนการสรรหาผู้บริหารคนใหม่ ได้แก่ ดร. พอล อี. จาค็อบส์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด และนายสตีเฟ่น อัลท์แมน ดำรงตำแหน่งประธานของบริษัทฯ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป สำหรับดร. เออร์วิน มาร์ค

จาค็อบส์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด และประธานกรรมการของบริษัทฯ จะพ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด แต่ยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของควอลคอมม์ต่อไป ขณะที่นายโทนี่ ทอร์นเลย์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานของบริษัทฯ จะเกษียณอายุการทำงาน

นายมาร์ค สเทิร์น กรรมการและหัวหน้าคณะกรรมการระบบธรรมาภิบาลของควอลคอมม์ กล่าวว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและสนับสนุนให้การบริหารงานของคณะผู้บริหารระดับอาวุโสเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น ซึ่งเรามีความยินดีอย่างมากที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกระดับมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการและเทคนิคอย่างละเอียดและลึกซึ้ง สำหรับการประกาศแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ในวันนี้ เป็นการปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะยังคงได้รับการสนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่องจากผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบกับการแต่งตั้ง ดร. พอล จาค็อบส์ ให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด และนายสตีเฟ่น อาร์. อัลท์แมน เป็นประธาน โดยมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ภายใต้การนำของผู้บริหารใหม่ทั้งสองท่านนี้ รวมทั้งคณะผู้บริหารที่มีความสามารถจะผลักดันให้
ควอลคอมม์มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งทั้งทางด้านการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

ปัจจุบัน ดร. เออร์วิน จาค็อบส์ มีอายุ 71 ปี ท่านยังคงเป็นพนักงานของควอลคอมม์ และในฐานะประธานกรรมการ ท่านจะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ ดร. เออร์วินส์ กล่าวว่า “ผมรู้สึกภูมิใจอย่างมากกับความสำเร็จของควอลคอมม์ที่มีทีมงานที่ยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ เป็นต้นมา และผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากกับอนาคตที่กำลังจะมาถึง” และเสริมว่า “ในวาระครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้งควอลคอมม์ ผมเชื่อมั่นว่า เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นประธานผู้บริหารสูงสุด โดยผมจะยังคงเป็นประธานกรรมการของควอลคอมม์ต่อไป พอลและสตีฟได้มีบทบาทสำคัญในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาหลายปีจนถึง ณ ขณะนี้ นอกจากนี้ ทั้งสองท่านยังเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์อันโดดเด่น ทุ่มเททำงานอย่างหนัก และมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของควอลคอมม์อย่างมาก ผมจึงเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ด้วยขีดความสามารถอันโดดเด่นของทั้งสองท่าน เสริมด้วยทีมบริหารที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางเทคนิคและธุรกิจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ควอลคอมม์มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีอนาคตที่สดใสอย่างแน่นอน”

ดร. พอล จาค็อบส์ ปัจจุบันมีอายุ 42 ปี นอกจากจะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดแล้ว ท่านยังได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วย โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นผู้นำในการบริหารธุรกิจของบริษัทในทศวรรษที่ 3 นี้ ร่วมกับสตีฟ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ” ดร. พอล จาค็อบศ์ กล่าว และเสริมว่า “ควอลคอมม์จะยังคงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้เครือข่ายการสื่อสารซีดีเอ็มเอแห่งยุค 3G ได้อย่างราบรื่นทั่วโลก ทั้งยังมุ่งเปิดตลาดใหม่ๆ และสร้างลู่ทางใหม่ๆ เพื่อรองรับการขยายการเติบโตของอุตสาหกรรมการสื่อสารไร้สาย ควอลคอมม์จะร่วมมือกับพันธมิตรดำเนินการพัฒนาโทรศัพท์
ไร้สายให้เป็นเครื่องมือการสื่อสารทางเสียง พร้อมทั้งเป็นอุปกรณ์เพื่อความบันเทิง การประมวลผล และการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลได้ตรงตามวิสัยทัศน์ตั้งไว้”

นอกจากนี้ ควอลคอมม์ ยังประกาศในวันนี้ว่า นายโทนี่ ทอร์นเลย์ (อายุ 58ปี) ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานของบริษัทฯ จะเกษียณการทำงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายทอร์นเลย์ กล่าวว่า “ผมรู้สึกภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้บริหารของควอลคอมม์มาเป็นระยะเวลา 11 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 ปีล่าสุดที่ผมดำรงตำแหน่งประธานของบริษัท” และเสริมว่า “ผมมั่นใจว่า คณะผู้บริหารชุดใหม่นี้มีทักษะความเป็นผู้นำอย่างเต็มเปี่ยมทั้งยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งและพร้อมที่จะนำควอลคอมม์ให้เป็นผู้นำระดับแถวหน้าของวงการสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สาย รวมทั้งสร้างผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง”

ดร. พอล จาค็อบส์ กล่าวเสริมว่า “ผมรู้สึกโชคดีอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับคุณโทนี่ตลอดช่วงวิกฤติที่ผ่านมา รวมทั้งได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการบริหารทางการเงินและการวางกลยุทธ์ที่หลักแหลมของท่านอย่างมาก ผมขอขอบคุณคุณโทนี่อย่างมากที่ได้สนับสนุนความสำเร็จให้แก่ควอลคอมม์ และเตรียมที่จะเชิญท่านให้เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ ในเร็วๆ นี้”

นายสตีเฟ่น อัลท์แมน ปัจจุบันมีอายุ 43 ปี จะเข้ารับตำแหน่งประธานของบริษัทฯ นายอัลท์แมน กล่าวว่า “การทำงานร่วมกับคุณเออร์วินและคุณโทนี่ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาทำให้ผมได้รับประโยชน์และความรู้อย่างมาก ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีซีดีเอ็มเอ และผลงานการพัฒนาโซลูชั่นอัจฉริยะอีกหลากหลายประเภท ผนวกกับขีดความสามารถในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว จะทำให้ควอลคอมม์ เป็นผู้นำในระบบการสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สาย สำหรับเป้าหมายของเรา คือ เรามุ่งมั่นในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
ซีดีเอ็มเอ และสร้างความแข็งแกร่งในตลาด เพื่อช่วยเสริมสร้างความสำเร็จให้แก่ลูกค้าและ
อุตสาหกรรมการสื่อสารไร้สายโดยรวม”

คณะกรรมการระบบธรรมาธิบาลในสังกัดคณะกรรมการบริษัทฯ เริ่มวางแผนสรรหาผู้บริหารรุ่นใหม่เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2545 โดยเชื่อมั่นว่า โครงสร้างการบริหารที่สมบูรณ์ของบริษัทฯ คือ การมีดร. เออร์วิน จาค็อบส์ เป็นผู้วางทิศทางและอนาคตของควอลคอมม์ และสนับสนุนให้ผู้นำรุ่นใหม่เข้าบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากการศึกษาพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบแล้ว คณะกรรมการระบบธรรมาธิบาลได้ข้อสรุปว่า ดร พอล จาค็อบส์และนายสตีเฟ่น อัลท์แมน เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะเข้ารับบทบาทใหม่เพื่อบริหารธุรกิจให้แก่บริษัทได้อย่างดีที่สุด และได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป และในวันที่ 7 มีนาคม 2548 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการระบบธรรมาธิบาลดังกล่าว

ดร. พอล จาค็อบส์ เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายให้บรรลุเป้าหมายที่ควอลคอมม์กำหนดไว้ ดร. พอล จาค็อบส์ได้ดำรงตำแหน่งทางวิศวกรรมและบริหารหลากหลายตำแหน่งนับตั้งแต่ท่านเข้าร่วมปฏิบัติงานกับควอลคอมม์ในปี 2533 ผลงานชิ้นสำคัญในระยะแรกของท่าน ได้แก่ เทคนิคการอัดคำพูดให้มีขนาดเล็กลง ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของเทคโนโลยีซีดีเอ็มเอ ในปี 2538 ท่านได้รับแต่งตั้ง
ให้ดูแลฝ่ายวงจรรวมและโทรศัพท์มือถือ ซึ่งต่อมาได้แยกออกเป็น 2 บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ควอลคอมม์ คอนซูเมอร์ โพรดัคส์ (Qualcomm Consumer Products : QCP) และบริษัท ควอลคอมม์ ซีเอ็มเอ เทคโนโลยี่ส์ (Qualcomm CDMA Technologies)

ผลงานสำคัญของบริษัท ควอลคอมม์ คอนซูเมอร์ โพรดัคส์ ภายใต้การดูแลและบริหารของดร. พอล จาค็อบส์ ได้แก่ โทรศัพท์อัจฉริยะระบบ Palm OS® เครื่องแรก การสร้างสรรค์เทคโนโลยีจีพีเอสสำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการพัฒนาโซลูชั่นสำหรับสภาพแวดล้อมแบบ BREW ซึ่งดร. พอล จาค็อบส์ ได้ขยายแนวคิดดังกล่าวนี้ให้เป็นหลักการทำงานของ BREW
ซึ่งรวมถึงการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่มีระบบตรวจสอบความปลอดภัยในรูปของลายเซ็นแบบดิจิตอล และระบบนิเวศน์ธุรกิจที่สนับสนุนนักพัฒนา BREW ในการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการทั่วโลกและระบบรับชำระเงิน ท่านยังสนับสนุนการติดตั้งเทคโนโลยี TCP/IP ในระบบโทรศัพท์
ซีดีเอ็มเอ และร่วมมือกับผู้ให้บริการและพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเชื่อมโยงอุปกรณ์ซีดีเอ็มเอกับระบบอินเตอร์เน็ต ดร. พอล จาค็อบส์ ยังเป็นผู้สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี VoIP ในระบบ push-to-talk บนเครือข่ายซีดีเอ็มเอเป็นรายแรก ซึ่งต่อมาคือเทคโนโลยี Qchat™ ทั้งยังเป็นผู้วางกลยุทธ์และหลักการทางเทคนิคของระบบ MediaFLO ดร. จาค็อบส์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเลย์

นายสตีเฟ่น อัลท์แมน เข้าร่วมงานกับควอลคอมม์ในปี 2532 และดำรงตำแหน่งรองประธานบริหาร ที่ปรึกษาทั่วไป และประธาน บริษัท ควอลคอมม์ เทคโนโลยี ไลเซนซิ่ง นอกจากนี้ ท่านยังเป็นหัวหน้าสถาปนิกด้านการวางกลยุทธ์การสร้างประโยชน์ให้แก่เทคโนโลยีอัจฉริยะของควอลคอมม์ และภายใต้การบริหารของนายอัลท์แมน ทำให้ควอลคอมม์บรรลุข้อตกลงทางด้านการให้ใบอนุญาตกับบริษัทอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของโลกมากกว่า 125 ฉบับ นอกจากนี้ ท่านยังเจรจาบรรลุข้อตกลงร่วมกับสถาบันวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมในประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี 2536 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีซีดีเอ็มเอให้เป็นมาตรฐานการสื่อสารไร้สายประเภทเดียวของเกาหลีใต้ ซึ่งส่งผลให้เกาหลีใต้เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์การสื่อสารไร้สายชั้นนำ ในปี 2542 ท่านได้บรรลุข้อตกลงกับอีริคสันเพื่อยุติการฟ้องร้องระหว่างทั้งสองบริษัท ส่งผลให้
อีริคสันได้รับอนุญาตจากควอลคอมม์ให้ใช้สิทธิบัตรซีดีเอ็มเอ และเข้าซื้อธุรกิจระบบโครงสร้าง
พื้นฐานของควอลคอมม์ ในปี 2542-2545 นายอัลท์แมนได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการอุปกรณ์วายแบนด์ซีดีเอ็มเอ ขยายขอบเขตของข้อตกลงเดิม เพื่อให้ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีวายแบนด์ซีดีเอ็มเอ ปัจจุบัน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ซีดีเอ็มเอระบบ 3G ทุกราย คือ ผู้ได้รับใบอนุญาตจากควอลคอมม์ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 60 รายที่ได้รับใบอนุญาตการใช้เทคโนโลยี WCDMA/TD-SCDMA นายอัลท์แมนสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยซาน ดิเอโก

ดร. พอล จาค็อบส์ และนายสตีเฟ่น อัลท์แมน จะได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากคณะผู้บริหารที่มีความสามารถสูงของควอลคอมม์ ซึ่งประกอบด้วย ดร. สัญจาย จา ประธาน บริษัท ควอลคอมม์ ซีดีเอ็มเอ เทคโนโลยี่ส์ ซึ่งได้ร่วมงานกับควอลคอมม์มานานกว่า 10 ปี และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการควบคุมและดูแลทางด้านธุรกิจและเทคนิคให้แก่กลุ่มธุรกิจเซมิคอนดัคเตอร์ของควอลคอมม์ รวมทั้งร่วมวางกลยุทธ์การทำธุรกิจให้แก่บริษัทฯ นายวิลเลียม คีทเทล ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน ซึ่งได้ร่วมงานกับควอลคอมม์มานานกว่า 8 ปี และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2545 นายวิลเลียม คีทเวล เป็นผู้ดูแลและควบคุมทีมงานด้านการเงิน โดยทำงานประสานกับกลุ่มธุรกิจทุกกลุ่ม และคณะกรรมการตรวจสอบ
นายโรแบร์โต พาโดวานี ประธานผู้บริหารฝ่ายเทคนิค จะทำงานร่วมกับนายแฟรงคลิน แอนโทนีโอ หัวหน้าคณะนักวิทยาศาสตร์ในการดูแลการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ นายเจฟฟ์ จาค็อบส์ ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจทั่วโลก บริษัทควอลคอมม์ ซึ่งดูแลและรับผิดชอบการขยายการพัฒนาธุรกิจทั่วโลก และดร. แดเนียล ซัลลิแวน ซึ่งดูแลส่วนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ทำให้
ควอลคอมม์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างมาก ทั้งยังพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีศักยภาพสูงสุดในวงการสื่อสารไร้สาย รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงานในระดับต่ำมาก

About Author

mchaw

mchaw

Partners