เอไอเอส ผันบทบาทสู่ผู้ให้บริการสื่อสารไร้สายอัจฉริยะเพื่อที่พักอาศัย ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ด้วยแนวคิด Wireless Intelligence Home

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 38

เอไอเอส ตอกย้ำแนวคิดสังคมสื่อสารไร้สายสมบูรณ์แบบ ด้วยการพัฒนาบทบาทสู่ผู้ให้บริการสื่อสารไร้สายอัจฉริยะ ร่วมจับมือพันธมิตรออกแบบ สร้างสรรค์รูปแบบบริการหลากหลาย ตอบสนองการใช้ชีวิตในที่พักอาศัยรูปแบบต่างๆ มอบความสะดวกและคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทย ทุกย่างก้าว ชี้! โทรศัพท์มือถือจะก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญทดแทนโทรศัพท์บ้านในเร็วๆนี้

นายกฤษณัน งามผาติพงศ์, รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “จากการที่ปัจจุบัน Lifestyle และรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา และต้องการสื่อสารระหว่างกันแบบไร้ข้อจำกัด ทำให้เทคโนโลยีไร้สายก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมอย่างเห็นได้ชัด ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากปริมาณการเติบโตระหว่างปริมาณของโทรศัพท์พื้นฐานที่มีอยู่เพียงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีอยู่ถึงกว่า 40% เพราะข้อจำกัดของโทรศัพท์พื้นฐานที่ยังต้องใช้ระยะเวลาในการขอและติดตั้ง , ความต้องการระบบสื่อสารแบบส่วนตัว รวมไปถึงรูปแบบการโทร.ที่ส่วนใหญ่เป็นการโทร.ติดต่อไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่าเบอร์โทร.พื้นฐาน”

“ดังนั้น จากปัจจัยดังกล่าว เราจึงเชื่อว่าระบบสื่อสารไร้สายจะเริ่มเข้ามาทดแทน Fix Line มากขึ้นเรื่อยๆ และจากเดิมที่เคยเชื่อกันว่า ระบบสื่อสารภายในที่พักอาศัยรูปแบบต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากโครงข่ายสื่อสาร Fix Line เท่านั้น แต่จากนี้ไประบบสื่อสารไร้สายจะเริ่มเข้ามาเป็นโครงสร้างหลักที่ทดแทน Fix Line ได้อย่างแน่นอน ด้วยศักยภาพของ Mobility ที่ตอบสนอง Lifestyle แบบสื่อสารกันได้ทุกที่ ทุกเวลา บทบาทของเอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารไร้สาย โดยทีมงานฟิวเจอร์ แล็บ จึงเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านทางแนวคิด D (Device) N (Network) A (Application) โดยได้ทำการศึกษาถึงความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่พักรูปแบบต่างๆและสร้างรูปแบบบริการที่เหมาะสมขึ้นอย่างครบถ้วน”

ทั้งนี้นายปรัธนา ลีลพนัง, Future Lab Manager กล่าวว่า “ปัจจุบันรูปแบบของที่พักอาศัยอาจแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ คอนโดมีเนียม หรือ ห้องชุด, บ้านพักอาศัย ทั้งในลักษณะของทาวน์เฮ้าส์ หรือ บ้านเดี่ยว และ ที่พักอาศัยในลักษณะของ Home Office ซึ่งทั้ง 3 แบบต่างมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป อาทิ ที่พักอาศัยในลักษณะของบ้านเดี่ยว มีสมาชิกในครอบครัวหลายท่าน ย่อมมีความต้องการในการสื่อสารระหว่างกันตลอดเวลา, ต้องการใช้เวลาในการรับความบันเทิงร่วมกัน, ต้องการทำงานที่บ้านหรือต้องการระบบเชื่อมต่อการทำงานระหว่างที่บ้านกับที่ทำงาน , ต้องการความสะดวกสบายจากอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านที่ตอบสนองทุกการเคลื่อนไหว รวมไปถึงต้องการระบบรักษาความปลอดภัยที่ต้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา ซึ่งเอไอเอสสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าว ได้ด้วย 5 รูปแบบบริการ คือ Wireless Home Phone, Home Entertainment, Wireless Home Office, Home Automation และ Home Security ที่สั่งงานและสื่อสารถึงกันผ่านเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายทั้งหมด เป็นต้น”

“โดยรูปแบบบริการหลักที่จะเข้ามา เป็นตัวกลางในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของทุกรูปแบบการใช้ชีวิตในที่พักอาศัย คือ Wireless Home Phone หรือ โทรศัพท์บ้านไร้สาย ที่นำเทคโนโลยีไร้สายของโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามาประยุกต์ใช้ ทำให้กลายเป็นโทรศัพท์บ้านอัจฉริยะแบบไร้สาย โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานที่โดดเด่นคือ

– ไม่จำกัดการใช้งานเฉพาะภายในบริเวณบ้านเท่านั้น หากแต่สามารถรับสายเรียกเข้าและโทร.ออก รวมทั้งโอนสายไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวที่อยู่ต่างที่กันได้อย่างง่ายดาย

– สามารถกำหนดเลขหมายพิเศษในลักษณะของเลขหมายภายใน (Short Code) เพื่อโทร.หากันเองระหว่างครอบครัว

– สามารถกำหนดเลือกรับสายสำคัญที่ต้องการรับ หรือ ไม่รับสายแต่ให้โอนเข้าสู่ระบบฝากข้อความในกรณีที่ยังไม่สะดวกรับสายขณะนั้นได้

– สามารถใช้บริการเสริมได้อย่างมากมายตามพัฒนาการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาทิ SMS, MMS, etc.

– สามารถใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ เป็นทั้งอุปกรณ์สื่อสาร รวมไปถึงอุปกรณ์ควบคุมการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายทั้งหมดภายในที่พักอาศัยได้อย่างสะดวกสบาย (สั่งปิด-เปิดไฟ, ระบบไฟฟ้า, ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน, etc.)

(หมายเหตุ : บริการ Wireless Home Phone จะเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไปประมาณไตรมาส 2 ของปี 2548)

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของบริการที่เหมาะกับที่พักอาศัยต่างๆ ประกอบด้วย Home Entertainment, Home Automation , Home Security, Home Office Solution ภายใต้แนวคิด On demand และ Interactive ผ่านเครือข่ายไร้สาย โดยบริการทั้งหมดนี้ปัจจุบันพร้อมให้บริการแล้วผ่านทางการให้บริการลูกค้าองค์กร Smart Solutions จากเอไอเอส

About Author

mchaw

mchaw