ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 22 คนสุดท้าย จากคณะกรรมการสรรหา กสทช

โดย shyboy | 25 เมษายน 2554 เมื่อ 18:34 น. | อ่าน 22
เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน คณะกรรมการสรรหา กสทช ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 22 คนสุดท้าย

สำำหรับรายชื่ออดีต กทช ที่ไม่ผ่านการพิจารณา มีดังต่อไปนี้
1. นายประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ
2. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร 
3. นายสุธรรม อยู่ในธรรม
4. นายประเสริฐ อภิปุญญา

About Author

shyboy

shyboy