ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย มุ่งส่งเสริมธุรกิจในท้องถิ่น เปิดดำเนินการ สำนักงาน Microsoft Development Partner แห่งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 22

เชียงใหม่ – 1 มีนาคม 2548 ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ประกาศเปิดสำนักงาน Microsoft Development Partner ที่เชียงใหม่ เพื่อตอบรับกระแสการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศ โดยสำนักงานใหม่ดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนธุรกิจใน 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งช่วยให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับคุณค่าของซอฟต์แวร์ด้วย

ไมโครซอฟท์ร่วมเป็นพันธมิตรกับนักธุรกิจรายสำคัญในท้องถิ่นในการดำเนินงานและบริหารสำนักงานในเชียงใหม่แห่งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานมีความเข้าใจและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ความรับผิดชอบดังกล่าวยังรวมถึงการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสนับสนุนนโยบายของบริษัทในการพัฒนา อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ระดับภูมิภาค

มร. แอนดรูว์ แม็คบีน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายและโดดเด่นในแต่ละภูมิภาคอย่างน่าอัศจรรย์ จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ครั้งนี้นับเป็นการดำเนินงานในลักษณะของความร่วมมือกับพันธมิตรรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเรามีแผนที่จะเปิดสำนักงานในลักษณะเดียวกันนี้เพิ่มเติมอีกทั่วประเทศ และจะเดินหน้าช่วยเหลือธุรกิจไทยให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากซอฟท์แวร์ที่พวกเขาใช้งานอยู่ โดยผ่านความร่วมมือจากพันธมิตรของเรา”

บริษัท Microsoft Development Partner Company จะเป็นบริษัทที่เป็นเอกเทศแยกจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ทีมงานจะดำเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยนำแผนการตลาดที่ริเริ่มโดยสำนักงานที่กรุงเทพฯ มาปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นอกจากนี้ สำนักงานในเชียงใหม่ยังมีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับพันธมิตรตัวแทนขายของไมโครซอฟท์ในภาคเหนือเพื่อริเริ่มและจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายในท้องถิ่นทั่วทั้ง 17 จังหวัดอีกด้วย

นอกเหนือไปจากกิจกรรมการตลาดและการขายในท้องถิ่นแล้ว พันธมิตรในจังหวัดเชียงใหม่จะสานต่อความพยายามของไมโครซอฟท์ในการส่งเสริมความรู้ด้านทักษะไอทีแก่ชุมชนในท้องถิ่น และช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากซอฟท์แวร์ พร้อมทั้งทำงานร่วมกับเอกชนและภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นเมืองไอทีตามนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานแห่งนี้นับเป็นแห่งที่หกในภูมิภาคเอเชีย ซี่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไมโครซอฟท์ที่มีต่อการดำเนินงานและการพัฒนาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จากการที่ในปี 2547 บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของธุรกิจในประเทศสูงถึงร้อยละ 36 การดำเนินการครั้งนี้บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะตอบสนองความต้องการเฉพาะของภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ

About Author

mchaw

mchaw