ดีแทคนำคณะเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงเข้าประชุม “ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ไอซีที คอนเฟอเรนซ์ ครั้งที่ 1” พร้อมให้กำลังใจเยาชนผู้ประสบภัย

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 43

22 กุมภาพันธ์ 2548 – ดีแทค ได้นำคณะเยาวชนจากโครงการสำนึกรักบ้านเกิด รวมถึงผู้ดูแลรวมจำนวนทั้งสิ้นร่วม 100 คน เดินทางเข้าร่วมในงานประชุมนานาชาติ “ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ไอซีที คอนเฟอเรนซ์ ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการประชุมระดมแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ด้ายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเตือนภัย จัดการฐานข้อมูล โดยไม่ได้เจาะจงเพียงเรื่องของภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ แต่รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ เช่น โรคระบาดหรือภัยที่มนุษย์เป็นต้นเหตุสร้างขึ้น โดยมีหน่วยงานทั้งจากภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุมกว่าพันคน สร้างบรรยากาศที่ตื่นตัวและสดใสแก่พื้นที่ประสบภัยสึนามิที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก

วัตถุประสงค์ของดีแทค นอกจากการให้เยาวชนจากโครงการฯ ซึ่งมีทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ บางคนจบการศึกษาและประกอบอาชีพ สามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองแล้วนั้น ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการประชุมนานาชาติว่าดำเนินการอย่างไร ติดตามผลงานการประชุม และประเมินผลเพื่อเป็นแนวทางในอนาคตได้ด้วยวิธีใด ทางดีแทค ยังได้นำเยาวชนจำนวนหนึ่ง เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ที่ประสบภัยที่จังหวัดพังงา เนื่องจากเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด เป็นผู้ที่พบกับความยากลำบากมาเช่นเดียวกัน ระหว่างการศึกษาต้องประกอบอาชีพเพื่อฝึกการใช้ชีวิตไปด้วยในเวลาเดียวกัน ต้องต่อสู้อย่างมากกว่าจะถึงวันนี้ ดังนั้นการที่เยาวชนกับเยาวชน ได้สื่อสารถึงกันโดยตรงน่าจะถ่ายทอดความรู้สึกและกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน ได้อย่างลึกซึ้ง มีผลดีต่อการดำรงชีวิตในวันหน้าต่อไปอย่างดียิ่ง

นอกจากนั้น ดีแทค ยังได้นำคณะเยาวชน ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลรวมทั้งทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของภูเก็ต เช่น วัดฉลอง วัดพระทอง อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์และท้าวศรีสุนทร เพื่อให้ได้รับทราบความเป็นมาของประเทศมากขึ้น และนำไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มชนในท้องถิ่นได้รับรู้ต่อไป รวมถึงรณรงค์ให้คนไทย และชาวต่างชาติได้ชื่นชมในธรรมชาติและอัธยาศัยไมตรีจิตของคนในพื้นที่ซึ่งมีต่อนักท่องเที่ยว เป็นการบอกว่าพื้นที่ซึ่งประสบภัยสินามิ พร้อมแล้วที่จะต้อนรับการมาเยือนของทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศเช่นที่ผ่านมา.

About Author

mchaw

mchaw

Partners