เทเลนอร์ประกาศผลประกอบการประจำปี 2004 มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 14

17 กุมภาพันธ์ 2548 – บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ แทค เปิดเผยวันนี้ว่า เทเลนอร์ หนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแทคได้แจ้งผลประกอบการประจำปี 2004 มีรายได้รวมจำนวน 6.08 หมื่นล้าน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 จากปี 2003 และโดยมีรายได้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 โดยเปอร์เซ็นต์ เป็นอยู่ที่ 5.2 พันล้าน NOK* รายได้กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ (EBITDA) อยู่ที่ 20.8 หมื่นล้าน NOK เพิ่มขึ้นจากปี 2003 คิดเป็นร้อยละ 13.8 เปอร์เซ็นต์

ในส่วนของธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวนผู้ใช้บริการของเทเลนอร์เพิ่มขึ้น 2.4 ล้านรายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2004 เป็น 19 ล้านราย ส่วนจำนวนผู้ใช้บริการของบริษัทที่ในเครือที่เทเลนอร์ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 7.5 ล้านราย เป็น 52.7 ล้านราย

ณ สิ้นปี 2004 เทเลนอร์มีผู้ใช้บริการในนอร์เวย์ เพิ่มขึ้น 281,000 ราย ทำให้ฐานลูกค้าอยู่ที่ 2,645,000 ราย และสามารถรักษาสัดส่วนตลาดที่ร้อยละ 56 เปอร์เซ็นต์
สำหรับยอดผู้ใช้บริการในต่างประเทศอื่นๆ ของบริษัทในเครือก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในยูเครนและบังคลาเทศมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัว
รายได้ทั้งหมดที่ได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเทเลนอร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.4 เปอร์เซ็น ต์ เป็นจำนวน 32,.952 หมื่นล้าน NOK ส่วน EBITDA เพิ่มขึ้นเป็นเพิ่มขึ้น 11.6 หมื่นล้าน NOK หรือคิดเป็นร้อยละ 21.4 เปอร์เซ็นต์ เป็น 11,618 ล้าน

อนึ่ง เทเลนอร์ เป็นผู้ประกอบการรายแรกในนอร์เวย์ ที่เปิดให้บริการ 3 จี (UMTS) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2004 ที่เป็นต้นผ่านมา

สำหรับบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ในปี 2004 เทเลนอร์มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 20,509 ล้านในปี 2003 เป็นจำนวน 19,.2366 หมื่นล้าน NOK ในปี 2004 ในขณะที่รายได้จากธุรกิจบริการ broadcast เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เปอร์เซ็นต์ เป็น 5.,347 พันล้าน NOK.

หมายเหตุ *NOK หรือ โครน – สกุลเงินของประเทศนอร์เวย์

About Author

mchaw

mchaw

Partners