ภาพบรรยากาศงาน “MTV Whatever Things” ‘ฟิลิปส์’ กับวิถีคนกล้าแห่งเอเชีย

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 111

ผลิตภัณฑ์ฟิลิปส์ในกลุ่ม Personal Expression กุญแจสำคัญสำหรับกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นในงานนี้

About Author

mchaw

mchaw