ดีแทค รายงานยอดผู้ใช้บริการปี 2547 เพิ่มขึ้น 1.24 ล้านเลขหมาย

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 12

31มกราคม 2548 – บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) รายงานยอดผู้ใช้บริการ ณ 31 ธันวาคม 2547 จำนวนทั้งสิ้น 7,786,165 เลขหมาย เพิ่มขึ้นสุทธิ 1,235,669 เลขหมาย หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปี 2546 โดยร้อยละ 83.6 เป็นผู้ใช้บริการประเภทเติมเงิน

จำนวนผู้ใช้บริการใหม่ในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นสุทธิ 43,688 เลขหมาย จำแนกได้เป็นจำนวนผู้ใช้บริการประเภทเติมเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ 41,277 เลขหมาย ทำให้จำนวนเลขหมายประเภทเติมเงิน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2547 เท่ากับ 6,509,627 เลขหมาย เพิ่มขึ้นจากปี 46 จำนวน 1,126,674 เลขหมายหรือเติบโตขึ้นร้อยละ 21 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของยอดจำหน่ายรวมอย่างต่อเนื่องตลอด 12 เดือน

ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ใช้บริการประเภทจดทะเบียนยังเพิ่มขึ้นเป็นบวกอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ยี่สิบ โดยเพิ่มขึ้นสุทธิ 2,411 เลขหมาย ทำให้ดีแทคมีลูกค้าประเภทจดทะเบียน ณ ธ.ค.47 เท่ากับ 1,276,538 เลขหมาย หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 9

ธันวาคม 2547 ดีแทคมีลูกค้าใหม่ประเภทจดทะเบียนจำนวนประมาณ 34,000 เลขหมาย และประเภทเติมเงินมีจำนวนประมาณ 357,000 เลขหมาย

ด้านสถานีเครือข่ายเพิ่มขึ้นรวมเป็น 5,393 สถานี เพิ่มขึ้นจากปี 2546 จำนวน 631 สถานี ความสามารถในการรองรับของชุมสาย (Switching Capacity) 8,800,000 เลขหมาย เทียบกับธันวาคม 2546 เพิ่มขึ้นสุทธิทั้งระบบ 1,090,000 เลขหมาย.

About Author

mchaw

mchaw

Partners