ดีแทค รายงานยอดผู้ใช้บริการปี 2547 เพิ่มขึ้น 1.24 ล้านเลขหมาย

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 13

31มกราคม 2548 – บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) รายงานยอดผู้ใช้บริการ ณ 31 ธันวาคม 2547 จำนวนทั้งสิ้น 7,786,165 เลขหมาย เพิ่มขึ้นสุทธิ 1,235,669 เลขหมาย หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปี 2546 โดยร้อยละ 83.6 เป็นผู้ใช้บริการประเภทเติมเงิน

จำนวนผู้ใช้บริการใหม่ในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นสุทธิ 43,688 เลขหมาย จำแนกได้เป็นจำนวนผู้ใช้บริการประเภทเติมเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ 41,277 เลขหมาย ทำให้จำนวนเลขหมายประเภทเติมเงิน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2547 เท่ากับ 6,509,627 เลขหมาย เพิ่มขึ้นจากปี 46 จำนวน 1,126,674 เลขหมายหรือเติบโตขึ้นร้อยละ 21 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของยอดจำหน่ายรวมอย่างต่อเนื่องตลอด 12 เดือน

ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ใช้บริการประเภทจดทะเบียนยังเพิ่มขึ้นเป็นบวกอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ยี่สิบ โดยเพิ่มขึ้นสุทธิ 2,411 เลขหมาย ทำให้ดีแทคมีลูกค้าประเภทจดทะเบียน ณ ธ.ค.47 เท่ากับ 1,276,538 เลขหมาย หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 9

ธันวาคม 2547 ดีแทคมีลูกค้าใหม่ประเภทจดทะเบียนจำนวนประมาณ 34,000 เลขหมาย และประเภทเติมเงินมีจำนวนประมาณ 357,000 เลขหมาย

ด้านสถานีเครือข่ายเพิ่มขึ้นรวมเป็น 5,393 สถานี เพิ่มขึ้นจากปี 2546 จำนวน 631 สถานี ความสามารถในการรองรับของชุมสาย (Switching Capacity) 8,800,000 เลขหมาย เทียบกับธันวาคม 2546 เพิ่มขึ้นสุทธิทั้งระบบ 1,090,000 เลขหมาย.

About Author

mchaw

mchaw