วัน-ทู-คอล! ชูกลยุทธ์ความหลากหลายของโปรแกรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ และนำ “สวัสดี” เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่

โดย shyboy | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 34

วัน-ทู-คอล! โชว์ศักยภาพความเป็นผู้นำด้วยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Mass Segmentation สร้างสรรค์ Customer’s Program ที่หลากหลายให้ลูกค้าในแต่ละกลุ่มสามารถเลือกได้เองอย่างเหมาะสมและโดนใจที่สุด พร้อมขยายตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็น Untapped Market ด้วยโปรแกรมสวัสดี และใช้กลยุทธ์ Customer Manage Relationship ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

นายฐิติพงศ์ เขียวไพศาล, ผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “ในปี 2004 ที่ผ่านมา วัน-ทู-คอล! ในฐานะผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบพรีเพดรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สามารถครองความเป็นผู้นำไว้ได้ มีจำนวน มีส่วนแบ่งการตลาด (Prepaid Market Share) ถึง 60% และมีส่วนแบ่งการตลาดของรายได้ (Prepaid Revenue Market Share) สูงกว่า 60% ทั้งนี้เนื่องจากในปีที่ผ่านมาวัน-ทู-คอล! ได้สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อผู้ใช้บริการออกมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สิ้นปี 2004 วัน-ทู-คอล! มีจำนวนผู้ใช้บริการทั้งระบบถึงกว่า 13.1 ล้านราย

ดังนั้นในปี 2005 แนวทางการตลาดของเอไอเอสจึงมีการนำกลยุทธ์ Mass Segmentation มาใช้เพื่อมุ่งเน้นทั้งในส่วนของการเพิ่มจำนวนลูกค้า และการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยการ

1. เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เป็น Untapped Market เนื่องจากในปี 2005นี้ เอไอเอสจะมีการขยายพื้นที่การให้บริการออกไปอีก 50,000 ตารางกิโลเมตร

2. เจาะกลุ่มตลาด Preteen ต่อเนื่องจากปี 2004 โดยเน้นการทำความรู้จักกับกลุ่มนี้

3. ลูกค้าที่ Switch Brand เนื่องจากมีความต้องการบริการที่มีคุณภาพ และต้องการมีทางเลือกที่หลากหลายเพื่อสามารถตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานของตนเองได้ โดยวันนี้ วัน-ทู-คอล! นับเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่มีรูปแบบการให้บริการด้วยโปรแกรมที่หลากหลาย เช่น Freedom Plus , Freedom Choices และสวัสดี ซึ่งตลอดทั้งปี 2005 นี้ วัน-ทู-คอล! มีนโยบายในการพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกได้ เปลี่ยนได้ และผสมโปรแกรมต่างๆ ของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับ Lifestyle ของแต่ละกลุ่ม

4. นำกลยุทธ์ “Mass Customization” มาบริหารการดูแลลูกค้าให้เกิดการใช้บริการที่มีประสิทธิภาพและแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น โดยนำศักยภาพของระบบ IN หรือ Intelligent Network ที่มีอยู่มาพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน

Service จะมีการพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ บริการฟังเรื่องย่อละครสำหรับลูกค้า “สวัสดี” หรือการจัดทำ Fun Package และ Non-Voice Package ต่างๆ อาทิ GPRS Package , MMS Package สำหรับลูกค้าวัน-ทู-คอล!

เน้นการทำ Privilege เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยแคมเปญ Freedom Life โดยในปี 2005 จะเพิ่มจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมรายการจาก 7,000 ร้าน เป็น 10,000 ร้าน

สร้างสรรค์นวัตกรรมบัตรเติมเงินรูปแบบใหม่ๆ ต่อเนื่องจากบัตรเติมเงินในรูปแบบรูป , รส , กลิ่น , เสียง

เพิ่ม Benefit ให้แก่ลูกค้าด้วยโปรแกรมที่หลากหลาย อาทิ Membership Program , Lost Sim , Freedom Club และ Handset Replacement

จากกลยุทธ์ดังกล่าวทำให้ในปี 2005 วัน-ทู-คอล! นอกจากจะเป็นแบรนด์ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม Customer Life Time Value และเพิ่ม Benefit ให้แก่ผู้ใช้บริการที่อยู่ในระบบทุกกลุ่มได้อย่างสูงสุด แล้ว ยังเป็นแบรนด์ที่มุ่งพัฒนาบริการที่เป็นทางเลือกใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เพราะเราพบว่าพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นเอง

About Author

shyboy

shyboy

Partners