เอไอเอสเปิดตัว Telewiz Express

โดย shyboy | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 120

เอไอเอสตอกย้ำความเป็นผู้นำอีกครั้ง เปิดตัว Telewiz Express ขยายสู่ทุกมุมเมืองและเจาะตลาดภูธร พร้อมมอบบริการเพื่อดูแลลูกค้าทุกกลุ่มอย่างแท้จริง

เอไอเอสตอกย้ำความเป็นผู้นำอีกครั้ง เปิดตัวรูปแบบใหม่ของเทเลวิซด้วยโครงการ Telewiz Express ในรูปแบบของบู๊ธและรถให้บริการเคลื่อนที่ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกมุมเมืองและเน้นตลาดภูธร เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกล

นายกฤษณัน งามผาติพงศ์, รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำ Telewiz Express ว่า “แนวคิดของการจัดทำโครงการ Telewiz Express เกิดขึ้นจากการที่เอไอเอสมองเห็นโอกาสในการเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่คนเมืองมากขึ้น พร้อมทั้งขยายตลาดไปสู่ภูธร ดังนั้นการเข้าไปเสนอสินค้าและบริการให้ถึงที่นอกจากจะเป็นการขยายตลาดใหม่แล้ว Telewiz Express ยังเป็นการเข้าไปให้บริการลูกค้า ซึ่งถือเป็นการดูแลลูกค้าที่อยู่ในระบบในปัจจุบันของเอไอเอสอีกด้วย เอไอเอสจึงเชื่อว่าผู้ใช้บริการทุกระบบของเราจะได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน นายตุลย์ สมสมาน, ผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย เอไอเอส ได้กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการ Telewiz Express ว่า “โครงการ Telewiz Express แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

• Telewiz Express ในรูปแบบของ “บู๊ธเทเลวิซ” โดยมีเป้าหมายจำนวน 2,000 จุด กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ โดยจะนำไปติดตั้งในบริเวณพื้นที่ที่มีปริมาณผู้ใช้บริการสูง , แหล่งชุมชน , แหล่งการค้า และการคมนาคมสำคัญทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด

• Telewiz Mobile Express ในรูปแบบของ “รถเทเลวิซเคลื่อนที่” ขนาด 7 x 3.5 เมตร เพื่อเข้าไปอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่อยู่ในเขตพื้นที่ๆ ห่างไกลจากจุดให้บริการหลัก คือ ร้านเทเลวิซและ Telewiz Express โดยช่วงแรกจะมี “รถเทเลวิซเคลื่อนที่” ให้บริการแก่ลูกค้าจำนวนทั้งสิ้น 8 คัน จัดสรรไปยังทุกภูมิภาคๆ ละ 2 คัน โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ต้นปี 2548 เป็นต้นไป

สำหรับสินค้าและบริการภายใน Telewiz Express และ Telewiz Mobile Express ในช่วงแรกประกอบไปด้วย การจำหน่ายสินค้าต่างๆ ได้แก่ ซิมการ์ด และบัตรเติมเงิน และการให้บริการต่างๆ แบบ On-line Real Time ได้แก่ บริการจดทะเบียน , รับชำระค่าบริการ , บริการเปลี่ยนโปรโมชั่น , บริการเปลี่ยนที่อยู่ และบริการ E-Refill Online และต่อไปจะขยายประเภทของการให้บริการเพิ่มขึ้น อาทิ การให้บริการเปลี่ยนระบบจาก Pre-paid เป็น Post-Paid , บริการจองตั๋วเครื่องบิน Thai Air Asia , บริการสินเชื่อ Capital OK และในที่สุดจะขยายไปถึงการให้บริการรับชำระค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าน้ำค่าไฟ ค่าบัตรเครดิต เป็นต้น

โครงการ Telewiz Express จึงนับได้ว่าเป็นโครงการแรกในปี 2548 ที่เอไอเอสในฐานะที่เป็นผู้นำทางการตลาดได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยตลอดทั้งปี 2548 เราจะยังคงพัฒนาโครงการและบริการต่างๆ ออกมา เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการของเอไอเอสทุกกลุ่มต่อไป

About Author

shyboy

shyboy

Partners