dtac แจ้งเมล์ล่าสุดถึงผู้ลงทะเบียน ระบุช่วงวันเวลาในการรับเครื่อง

โดย shyboy | 1 ตุลาคม 2553 เมื่อ 18:48 น. | อ่าน 21
ในที่สุด dtac ร่อนอีเมล์ถึงผู้ที่ลงทะเบียนผู้ที่สนใจ iPhone 4 แล้ว โดยระบุช่วงวันที่ได้รับเครื่อง

ปล่อยให้สาวก dtac iPhone 4 ต่างรอคอยเครื่องที่ตนเองได้ลงทะเบียนให้ความสนใจ iPhone 4 ผ่านช่องทางเว็บไซด์ และหน้าร้านค้าที่ร่วมรายการ ในที่สุด dtac ได้ร่อนจดหมายลำดับของผู้ที่จอง และช่วงวันเวลาที่จะได้รับเครื่อง

อย่างน้อยก็ทำให้คนที่อยากได้ ก็ได้รู้ว่าจะได้เครื่องช่วงไหน ส่วนของเพื่อนผมที่จองไว้ ประมาณคิวที่ 4,xxx ครับ T T

About Author

shyboy

shyboy

Partners