ผลประกอบการสามไตรมาสดีแทค กำไรสุทธิจากการให้บริการเพิ่มขึ้น 130%

โดย terng ^_^ | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 9

15 พฤศจิกายน 2547 – ด้วยสีสันของบริการที่หลากหลายและตรงใจลูกค้า ผลักดันให้ดีแทคสามารถบริหารและมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างสวยงาม บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) แจ้งผลประกอบการว่าบริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับงวด 9 เดือนแรก (สิ้นสุด 30 กันยายน 2547) รวม 28.8 พันล้านบาท เพิ่มจากปี 2546 ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 26 และส่งผลให้ดีแทคมีกำไรสุทธิ (Net Profit) 3.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 130

ดีแทคมีกำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 ซึ่งเป็นผลมากจากรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นและประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุนที่สูงขึ้นด้วย และอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37 เป็นร้อยละ 39 ในขณะที่ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสัมปทาน ได้แก่ ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Share) และภาษีสรรพสามิต คิดเป็นร้อยละ 33 ของรายได้จากการให้บริการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ใน 9 เดือนแรกของปี 2547 รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของระบบบัตรเติมเงิน (Prepaid ARPU) เท่ากับ 265 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 225 บาท สำหรับรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของระบบเหมาจ่ายรายเดือน (Postpaid ARPU) เท่ากับ 1,171 บาท ใกล้เคียงกับระดับเดิม ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 ดีแทคมีจำนวนลูกค้าทั้งสิ้น 7,640,170 เลขหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปีที่แล้ว โดยแบ่งเป็น ลูกค้าจดทะเบียน 1,262,617 เลขหมาย และ แบบเติมเงิน 6,377,553 เลขหมาย

สองประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม นายวิชัย เบญจรงคกุล และนายซิคเว่ เบรคเก้ กล่าวว่าผลการดำเนินงานของบริษัทที่ดีขึ้นนั้นเป็นผลจากนวัตกรรมบริการต่าง ๆ ที่ดีแทคนำเสนอสู่ตลาดนั้นตรงใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เราได้นำเสนอบริการซึ่งเป็นรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรก คือ แฮปปี้ “ใจดีให้แลก” ที่ให้แลกเปลี่ยนระหว่างจำนวนวันและมูลค่าการโทรได้ และ แฮปปี้ “ใจดี ให้ยืม” ที่ให้ลูกค้ายืมค่าโทรก่อน เติมเงินคืนภายหลัง เป็นต้น

นอกจากนี้การมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของ เครือข่ายและพื้นที่การให้บริการได้ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดีขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่มีปริมาณการใช้สูง การพัฒนาการให้บริการด้านเสียงและด้านข้อมูลทำให้บริษัทสามารถรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าองค์กร และการให้บริการความเร็วสูงผ่านเครือข่าย EDGE ในเขตกรุงเทพมหานคร และ GPRS ทั่วประเทศ ที่ การประมวลผล หรือประยุกต์ใช้ในธุรกิจขนส่ง การเปิดศูนย์ Business Productivity Centre แห่งแรกของประเทศ ในการประสานความชำนาญการและประสบการณ์ด้านไอทีเพื่อเพิ่มประสิทธิผลแก่องค์กรธุรกิจของไทย รวมทั้งการแนะนำ EDGE Turbo Aircard อีกด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของดีแทคยังได้ให้ความเห็นว่าตลาดจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากการแข่งขันทางด้านราคาที่ยังคงอยู่ ดีแทคตั้งเป้าหมายที่รักษาอัตราส่วนทางการตลาดที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอนวัตกรรมบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่และกลุ่มเป็นหลัก และการกระตุ้นการใช้งานบริการเสริมต่างๆ เพื่อใช้เครือข่ายได้อย่างเหมาะสม

การจัดตั้ง กทช. ที่ผ่านมาเป็นสัญญาณที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภคและสังคม ทั้งนี้หวังว่า กทช. ที่จัดตั้งขึ้นจะได้วางกฎเกณฑ์และประกาศใช้ในที่สุด.

About Author

terng ^_^

terng ^_^

Partners