วัน-ทู-คอล! จับมือ eduzones.com จัดโครงการ “One-2-Call! Freedom Classroom”

โดย terng ^_^ | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 32

วัน-ทู-คอล! ร่วมกับ eduzones.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่มีสมาชิกมากที่สุด จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีอิสระในการเรียนรู้ และเปิดโลกทัศน์ข้อมูลการศึกษาต่อรูปแบบใหม่ทุกระดับชั้น ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ ในโครงการ “One-2-Call! Freedom Classroom”

นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ วัน-ทู-คอล! กล่าวว่า “วัน-ทู-คอล! ได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งดนตรี กีฬา การศึกษา หรืองานศิลปะ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้แสดงความคิดอิสระ และความสามารถในทางสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมทางด้านการศึกษานั้น วัน-ทู-คอล! เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกระจายความเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลทางด้านการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ จึงร่วมกับ eduzones.com จัดโครงการ “One-2-Call! Freedom Classroom อิสระแห่งการเรียนรู้“ ในลักษณะของการจัดนิทรรศการการศึกษารูปแบบใหม่ ที่มีการนำเนื้อหาทั้งหมดลงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย เช่น โปรแกรมค้นหาตัวเองว่าเหมาะที่จะเรียนต่อทางด้านไหนและเรียนอย่างไรไม่ให้ตกงาน , โปรแกรมค้นหามหาวิทยาลัยเพื่อให้นักเรียนที่ร่วมงานเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งการสอนการทำเว็บไซต์สำเร็จรูป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมงานฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

สำหรับระยะเวลาในการจัดงานจะจัดขึ้นรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง ใน 15 จังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และแต่ละครั้งจะมีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตการศึกษานั้นๆ เข้าร่วมงานมากกว่า 15 โรงเรียน และคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าร่วมงานมากกว่า 10,000 คน ซึ่งภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 กิจกรรมในหอประชุม ประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มี ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านอย่างแท้จริง เช่น อาจารย์ปิง จาก Da’vance หรือครูพี่แนน จาก Enconcept เพื่อให้ความรู้ด้านการงาน อาชีพ และเทคนิคการเลือกคณะเอ็นทรานซ์ นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนของแต่ละจังหวัด มีโอกาสร่วมเสวนากับศิลปิน นักแสดง รุ่นพี่ที่มาแนะแนวทางการศึกษาต่อให้น้อง ๆ ด้วย

ส่วนที่ 2 กิจกรรมนอกหอประชุม ประกอบไปด้วยบู๊ธของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวม ทั้งบู๊ธของ“One-2-Call! Freedom Classroom” ซึ่งภายในบู๊ธของ วัน-ทู-คอล! จะมี Work Shop ในหัวข้อต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกฝน ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาศักยภาพของตนเองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์, การค้นหาข้อมูลทางด้านการศึกษาต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต และการฝึกออกแบบเว็บไซต์ในหัวข้อ “กล้าคิด กล้าทำ เพื่ออนาคต” ซึ่งนักเรียนสามารถส่งผลงานของตนเองเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของที่ระลึกจาก วัน-ทู-คอล! สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียด และข้อมูลต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.one-2-call.com และ www.eduzones.com

วัน-ทู-คอล! จะยังคงสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อเปิดโอกาส และเป็นเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงความคิดอิสระ และความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป” นายวรุณเทพ กล่าวสรุปในตอนท้าย

About Author

terng ^_^

terng ^_^

Partners