วัน-ทู- คอล! ตอบแทนลูกค้าด้วยโปรแกรมใหม่ล่าสุด Freedom Plus Reward

โดย terng ^_^ | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 39

วัน-ทู-คอล! ตอกย้ำแนวคิด Customer Lifetime Value อีกครั้ง โดยการเพิ่มปริมาณการโทร Freedom Plus จาก 100% เป็น 150% ด้วยโปรแกรม Freedom Plus Reward

วัน-ทู- คอล! ตอบแทนลูกค้าด้วยโปรแกรมใหม่ล่าสุด Freedom Plus Reward ต่อยอดการให้บริการของโปรแกรม Freedom Plus โดยเพิ่มปริมาณการโทรจาก 100% เป็น 150% เมื่อลูกค้าโทรมากกว่า 1,500 บาท

นายฐิติพงศ์ เขียวไพศาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “เนื่องจากปัจจุบัน วัน-ทู-คอล! มีฐานลูกค้าเป็นจำนวนมากถึง 12.6 ล้านรายและมีพฤติกรรมการใช้งานที่หลากหลาย ที่ผ่านมาเราจึงได้พัฒนาโปรแกรม “Freedom Freestyle” ขึ้น เพื่อเป็นการตอบโจทย์ในแกนพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าที่แตกต่างกันไป รวมทั้งการตอบโจทย์ในแกนความต้องการของลูกค้าด้วยโปรแกรม “สวัสดี” นอกจากนั้นวัน-ทู-คอล! ยังพัฒนาโปรแกรม Freedom More ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับผู้ใช้บริการที่มีพฤติกรรมการโทรมากกว่า 450 บาทต่อเดือน และ Freedom Plus ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการที่มีพฤติกรรมการใช้งานมากกว่า 600 บาทต่อเดือน และยังพบว่ามีผู้ใช้บริการอีกเป็นจำนวนมากที่มีพฤติกรรมการใช้งานต่อเดือนมากเป็นพิเศษ ซึ่งลูกค้ากลุ่มดังกล่าวก็สามารถเปลี่ยนระบบจากวัน-ทู-คอล! เป็นโพสต์เพดโดยใช้เบอร์เดิมได้ โดยเริ่มเปิดให้บริการเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีผู้ใช้บริการที่มีพฤติกรรมการโทรต่อเดือนสูงอีกเป็นจำนวนมากที่ยังต้องการใช้บริการวัน-ทู-คอล! เราจึงพัฒนาโปรแกรม Freedom Plus Reward ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนกลุ่มดังกล่าว โดยเพิ่มปริมาณการโทรอัตโนมัติจาก 100% เป็น 150% เมื่อลูกค้าโทรมากกว่า 1,500 บาท

ทั้งนี้วัน-ทู-คอล! ตอกย้ำมาโดยตลอดว่าไม่ได้มุ่งเน้นที่การหาลูกค้าใหม่เท่านั้น แต่จะเน้นไปที่การดูแลและตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานของฐานลูกค้าที่อยู่ในระบบ ซึ่ง Freedom Plus Reward เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่มุ่งตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าในฐานของวัน-ทู-คอล!

นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ วัน-ทู-คอล! กล่าวว่า “Freedom Plus Reward ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะของระบบ IN (Intelligent Network) ของวัน-ทู-คอล! ด้วย เนื่องจากระบบ IN ของวัน-ทู-คอล! ไม่เหมือนกับระบบ IN ของผู้ ให้บริการรายอื่น เพราะมีลักษณะการทำงานตามโจทย์ของวัน-ทู-คอล! ที่ได้มาจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการที่เป็นคนไทย ดังนั้นวัน-ทู-คอล! จึงสามารถพัฒนาบริการต่างๆ ได้อย่างตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการคนไทยได้มากกว่า ด้วยความสามารถของระบบ IN ดังกล่าวทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายจากโปรแกรม Freedom Plus Reward โดยเมื่อลูกค้าโทรมากกว่า 1,500 บาท ระบบก็จะเพิ่มปริมาณการโทรจาก 100% เป็น 150% โดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นผู้ใช้บริการยังสามารถส่ง SMS ในอัตราเพียงครั้งละ 1.60 บาท ด้วย

วัน-ทู-คอล! ได้นำผลของการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้ามาพัฒนาเป็นโปรแกรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้วัน-ทู-คอล! เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบพรีเพดเพียงรายเดียวในประเทศไทย ที่พัฒนาโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีพฤติกรรมหลากหลายและแตกต่าง โดยเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาโปรแกรมและบริการต่างๆ เพื่อชาววัน-ทู-คอล! อย่างต่อเนื่องต่อไป” นายฐิติพงศ์ กล่าวสรุปในตอนท้าย

About Author

terng ^_^

terng ^_^

Partners