รายงานยอดผู้ใช้บริการดีแทค ณ ส.ค. 47 รวม 7.58 ล้านเลขหมาย

โดย terng ^_^ | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 4

1 ตุลาคม 2547 – บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) รายงานยอดผู้ใช้บริการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2547 จำนวนทั้งสิ้น 7,577,806 เลขหมาย โดยร้อยละ 83.5 เป็นผู้ใช้บริการประเภทเติมเงิน

สิงหาคม 2547 ดีแทคมีจำนวนผู้ใช้บริการใหม่เพิ่มขึ้นสุทธิ 79,373 เลขหมาย จำแนกได้เป็นลูกค้าประเภทเติมเงินซึ่งเพิ่มขึ้นสุทธิ 70,487 เลขหมาย และลูกค้าในระบบจดทะเบียนยังเพิ่มขึ้นเป็นบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 โดยเพิ่มขึ้นสุทธิ 8,886 เลขหมาย ทำให้ยอดรวมลูกค้าดีแทคในประเภทเติมเงิน ณ 31 ส.ค. 47 รวมเป็น 6,324,153 เลขหมาย และประเภทจดทะเบียน รวมเป็น 1,253,653 เลขหมาย

สำหรับเครือข่ายสัญญานั้น ดีแทคมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยมีสถานีเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีก 38 สถานี รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,050 สถานี และความสามารถในการรองรับของชุมสาย (Switching Capacity) รวมเป็นทั้งสิ้น 9,310,000 เลขหมาย

ทั้งนี้ ลูกค้าใหม่ในประเภทเติมเงินของดีแทคมีจำนวนประมาณ 339,000 เลขหมาย และลูกค้าใหม่ในระบบจดทะเบียนประมาณ 36,000 เลขหมาย.

About Author

terng ^_^

terng ^_^

Partners