truemove แจ้งข่าวเลื่อนการส่งมอบ BlackBerry Bold 9700 White Edition

โดย shyboy | 6 พฤษภาคม 2553 เมื่อ 03:59 น. | อ่าน 12
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ แห่งทรูมูฟ ฝากแจ้งข่าวลูกค้าที่รอรับเครื่องแบล็คเบอร์รี่ โบลด์ 9700 รุ่นลิมิเต็ด สีขาว ว่าต้องเลื่อนการส่งมอบเครื่องออกไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายนแทน

•    ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์  แห่งทรูมูฟ ฝากแจ้งข่าวลูกค้าที่รอรับเครื่องแบล็คเบอร์รี่ โบลด์ 9700 รุ่นลิมิเต็ด สีขาว ในวันที่ 4 พ.ค.นี้ ว่าต้องเลื่อนการส่งมอบเครื่องออกไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายนแทน ณ ทรูมูฟ ช็อป เพราะถูกผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในไอซ์แลนด์ทำให้การจัดส่งล่าช้า ปลอบใจกันไปว่าไม่ต้องเสียใจ เพราะได้เก๋ช้าพร้อมๆ กันทั่วโลก


ที่มา : arc worldwide

About Author

shyboy

shyboy

Partners