truemove เริ่มสงวนการใช้งาน 3G เฉพาะบางกลุ่มลูกค้าแล้ว

โดย shyboy | 17 กุมภาพันธ์ 2553 เมื่อ 01:01 น. | อ่าน 18
เพื่อคุณภาพของการให้บริการ Network 3G ทาง truemove จึงเริ่มจำกัดการใช้งาน truemove 3G ให้เฉพาะกลุ่มลูกค้าแล้ว

            ในงานสัมมนา Thai BlackBerry Club ครั้งที่ 1 ของเว็บไซด์ www.thaibbclub.com เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คุณอริยะ พนมยงค์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์-คอนเวอร์เจนซ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยกับทีมงาน MXPhone ว่า ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก ถึงประสิทธิภาพการให้บริการ truemove 3G ที่ไม่ได้รวดเร็วตามที่ควรจะเป็น สืบเนื่องจากส่วนใหญ่ ลูกค้านำ SIM ของ truemove ใช้งานโหลด data มากเกินไปกว่าที่ระบบรองรับไว้ ทาง truemove เองจึงมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการ truemove 3G

            "จากการตรวจสอบการใช้งาน truemove 3G พบว่า บริเวณที่มีการใช้งานหนักที่สุด มีที่บริเวณห้างมาบุญครอง และห้างฟอร์จูน รัชดาภิเษก เกือบทั้งหมดใช้ Dongle เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในการใช้งาน ทำให้ประสิทธิภาพการให้บริการ truemove 3G ลดลงไปมาก ส่งผลกระทบต่อลูกค้าทั่วๆ ไป ทั้งลูกค้า iPhone และ BlackBerry ที่ Bundle package truemove 3G ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทาง truemove จึงสงวนการบริการ truemove 3G ให้ลูกค้าที่ใช้ package truemove 3G กับเราก่อน"

            ทั้งนี้ ทาง truemove ได้เริ่มส่ง SMS ให้แจ้งให้กับผู้ใช้งานแล้วว่า ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ truemove 3G จะสามารถใช้งานได้เฉพาะกลุ่่มลูกค้าซื้อเครื่อง iPhone หรือ BlackBerry พร้อมเบอร์ รวมถึงเบอร์พนักงานทรู และ กลุ่มลูกค้า VIP เท่านั้น หากเป็น SIM อื่นๆ จะ No access เข้าตัว truemove 3G

            คุณอริยะ กล่าวเสริมว่า "เนื่องจาก truemove 3G เป็นการเปิดให้ทดลองการให้บริการ อาจจะมีการพิจารณาให้ลูกค้ารายอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ package ที่เกี่ยวข้องกับ truemove 3G ทำการลงทะเบียนเพื่อขอทดลองการใช้งาน truemove 3G ซึ่งจุดนี้ต้องพิจารณาเพื่อความเหมาะสมอีกครั้ง"

          
เรียบเรียงโดย : shyboy
source : truemove

About Author

shyboy

shyboy

Partners