Motodroid ที่ขายใน USA ใช้ Mutitouch ไม่ได้ไม่เป็นไร เรามีวิธีช่วย

โดย zipboy | 20 ธันวาคม 2552 เมื่อ 22:05 น. | อ่าน 16
Motodroid ที่วางขายในอเมริกาผ่านทาง Verizon นั้น เป็นที่ทราบกันดีว่า มันไม่สามารถใช้งาน Mutitouch ได้ แต่มีผู้ใจดี หาวิธีทำให้มันใช้งาน Mutitouch ได้สำเร็จ

      เป็นที่ทราบกันว่า Motodroid ในอเมริกาที่ขายโดย Verizon จะใช้งานหน้าจอแบบ Mutitouch ไม่ได้ ทำเอาบรรดาผู้รักเทคโนโลยีหลายคน ออกแนวเซ็งกันเป็นแถบๆ แต่ไม่นานมานี้ มีผู้ลองของ ทดลองนำรอมของเครื่องฝั่งยุโรป มาทำการเล่นแร่แปรธาตุ แล้วยัดลงเครื่องอเมริกาเพื่อให้ใช้งานหน้าจอ Mutitouch ได้ แต่ผู้ที่ออกวิธีมาทำ ก็เตือนๆไว้นะครับ ว่าไม่รับความเสี่ยงถ้าระหว่างทำแล้วเครื่องจะเสียชีวิต

สำหรับวิธีการทำ ลองไปอ่านได้ที่ http://alldroid.org/viewtopic.php?f=252&t=809

ที่มา : Gizmodo

About Author

zipboy

zipboy

Partners