การเติบโตของ iPod touch จะเกื้อหนุน iPhone ในอนาคต?

โดย shyboy | 8 ธันวาคม 2552 เมื่อ 14:25 น. | อ่าน 17
มีงานวิจัยล่าสุดจากบริษัทวิจัยทางการตลาด Flurry โดยได้ทำการรวบรวมปริมาณการใช้งานอุปกรณ์พกพาต่างๆ และพบว่าเพียงเวลาจากเดือนมิถุนายน มายังเดือนพฤศจิกายน

มีงานวิจัยล่าสุดจากบริษัทวิจัยทางการตลาด Flurry โดยได้ทำการรวบรวมปริมาณการใช้งานอุปกรณ์พกพาต่างๆ และพบว่าเพียงเวลาจากเดือนมิถุนายน มายังเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มียอดการใช้งานจากน้อยกว่า 150 ล้านครั้งเพิ่มขึ้นเป็น 400 ล้านครั้ง โดยส่วนแบ่งของ iPod touch โตขึ้นจาก 31% มาเป็น 35% และ iPhone น้อยลงจาก 57% มาเป็น 50% โดยยอดอัตราส่วนที่ลดลงของ iPhone คงตอบได้อย่างชัดเจนว่ามาจาก Android ที่มีส่วนแบ่งอยู่ที่ 14% จาก 10% เดิม

ผลวิจัยนี้มาจากการเฝ้าดูพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชันกว่า 3,000 รายการโดยผู้ใช้กว่า 45 ล้านคนบน 4 แพลตฟอร์มใหญ่ ได้แก่ iPhone OS, Android, BlackBerry และ Java ME

สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในงานวิจัยนี้คือ จากการประมาณการว่าในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่เป็น iPhone OS ทั้งหมดที่ถูกขายในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเป็น iPod touch ประมาณ 40% ซึ่งน้อยกว่า iPhone แต่อัตราการใช้งาน iPod touch ที่สูงแซงขึ้นมาหมายถึงว่าผู้ใช้ iPod touch มีการใช้งานอุปกรณ์ของตนมากกว่าผู้ใช้ iPhone ซึ่งทาง Flurry ได้วิเคราะห์ว่าเกิดจากผู้ใช้ iPod touch ส่วนใหญ่คือเยาวชนที่มีความต้องการใช้อุปกรณ์เหล่านี้มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของบริการเครือข่ายสังคมและเกม

ทาง Flurry ได้มองว่าจุดนี้จะเป็นจุดแข่งของ iPhone ในอนาคต เพราะกลุ่มผู้ใช้อายุน้อยที่ยังไม่สามารถซื้อ iPhone เหล่านี้จะคุ้นเคยกับอินเตอร์เฟซและการจับจ่ายโปรแกรมหรือเพลงบน iTunes จนทำให้ในอนาคตเมื่อมีเงินมากพอแล้ว จะตัดสินใจเลือกซื้อ iPhone เพราะความคุ้นเคย

ปัจจุบันทั้งบริการเครือข่ายสังคมและเกมที่เป็นสิ่งที่เยาวชนต้องการยัง เป็นจุดอ่อนของ Android หากเทียบกับ iPhone OS ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมายอดการใช้งานเครือข่ายสังคมบน Android มีเพียง 8% ในขณะที่ iPhone OS มีกันรวม 91% และเกมบน Android มี 1% ในขณะที่ iPhone OS มี 95%

Flurry ระบุว่าทางผู้ผลิต Android ต้องตีโจทย์นี้ให้แตกหากต้องการจะรักษาฐานลูกค้าในอนาคตให้ได้

 

ที่มา : http://www.blognone.com/node/14183

About Author

shyboy

shyboy

Partners