ดีแทครับรางวัลดีเด่น Outstanding Corporate Social Responsibility Awards 2011

โดย shyboy | 5 มกราคม 2555 เมื่อ 17:02 น. | อ่าน 67
ดีแทคนำผลงานนวัตกรรมทางซีเอสอาร์รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Outstanding Corporate Social Responsibility Awards 2011) จากการประกวดรางวัล SET Awards ประจำปี 2554

ดีแทคนำผลงานนวัตกรรมทางซีเอสอาร์รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Outstanding Corporate Social Responsibility Awards 2011) จากการประกวดรางวัล SET Awards ประจำปี 2554 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ดีแทคได้รับรางวัลดีเด่นในประเภทบริษัทที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 1 หมื่นล้านบาทขึ้นไปต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นอกจากนั้นด้วยความเพียรพยายามของดีแทคในการช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น ด้วยการใช้ทั้งแรงกายแรงใจของพนักงาน การเชื่อมโยงเครือข่าย ตลอดจนทรัพยากรที่ดีแทคมีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ย่อท้อ

สำหรับกิจกรรมด้าน CSR ของดีแทคดำเนินงานภายใต้แนวทาง Enable, Safe, Climate Change ที่เน้นการสร้างสรรค์โครงการ โดยนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่าง ๆ (Enable) เช่น *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร และระบบเฝ้าระวังโรคระบาดผ่าน SMS และ Google map เสริมสร้างความปลอดภัยของการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม (Safe) เช่น โครงการปั่นจักรยานเพื่อน้อง และมอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด และทำธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Climate) เช่นโครงการ Battery for Life เป็นต้น ซึ่งดีแทคได้นำแนวคิดดังกล่าวมาผสมผสานให้สอดคล้องเข้ากับบริบทของสังคมไทย พัฒนาสู่รูปแบบของงาน CSR ที่เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน ผสานกับแนวคิดการ ทำดีด้วยเทคโนโลยี ทำดีด้วยความรู้ และทำดีด้วยใจ ที่ยึดมั่นหลักปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบเหมาะสมกับความต้องการท้องถิ่นทั่วประเทศ

ในยามฉุกเฉินดีแทคได้ช่วยเหลือสังคม และประชาชนทั่วไป เช่นในสถานการณ์น้ำท่วม ที่ผ่านมาดีแทคได้นำถุงยังชีพพร้อมทั้งซิมโทรศัพท์มือถือและเติมเงินฟรี แจกข้าวกล่อง และน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมทั้งออกช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ที่ประจำการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งนี้ดีแทคยังได้มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งกองทุน “ตลาดทุนร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและองค์กรในตลาดทุน เพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือภาคประชาชนต่างๆ ที่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วม นอกจากนั้น หลังน้ำลดดีแทคยังจัดทำถุงคืนชีพเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัย ที่ต้องการนำไปบูรณะซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด และเพื่อเป็นการคืนความสดชื่นให้กับคนไทย

ทั้งนี้ รางวัล SET Awards เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินและการธนาคาร เพื่อประกาศความยอดเยี่ยมในด้านต่างๆ และมอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดแห่งปี สำหรับในปี 2554 นี้ แนวคิดของการจัดงาน คือ “ตลาดทุนไทยสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาค” (Empowering the Thai capital market towards regional leadership) เพื่อให้เป็นปีเริ่มต้นสู่การผนึกกำลังของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนเพื่อสร้างการเติบโตของตลาดทุนในภูมิภาค

หนึ่งในรางวัลสำคัญของ SET Awards คือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR (Corporate Social Responsibility Awards : CSR Awards) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ทั้งที่อยู่ในกระบวนการและที่อยู่นอกเหนือกระบวนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทใน 8 ด้าน ตามแนวทางของ “เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม” ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กิจกรรมยังต้องมีความต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม

About Author

shyboy

shyboy

Partners