CAT จับมือคลื่นสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมนำระบบ e-Entertainmentเปิดตัว GreenCTV

โดย nookzz | 26 ธันวาคม 2554 เมื่อ 13:33 น. | อ่าน 47
CAT นำระบบทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดของ CAT e-Entertainment ร่วมสนับสนุนการเปิดตัว Green CTV คลื่นสีเขียวเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

CAT นำระบบทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดของ CAT e-Entertainment  ร่วมสนับสนุนการเปิดตัว Green CTV คลื่นสีเขียวเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา  นายสมพล จันทร์ประเสริฐ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT  และ นายดิชฐ์พิเชษ สุวรรณโพธิ์ นายกสมาคมเครือข่ายกองทัพสีเขียวด้วยชีวิตพอเพียง  ร่วมลงนาม “โครงการความร่วมมือพัฒนาคลื่นสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม”  เพื่อเปิดตัว GreenCTV สื่อสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมช่องทางใหม่ที่จะถ่ายทอดสัญญาณสู่ผู้รับชมทั่วโลกผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบ CAT e-Entertainment  โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และนายณัฐพงศ์  ศีตะวรรัตน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี
 
บริการ CAT e-Entertainment  คือบริการ IPTV ครบวงจรสมบูรณ์แบบ  โดยเป็นแหล่งรวมดิจิตอลคอนเทนต์หลากหลายจากผู้ผลิตคอนเทนต์รายใหญ่  พร้อมทั้งให้บริการจัดตั้งสถานีวิทยุ-โทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเช่าใช้ Encoder และ Video Server พร้อมแอพพลิเคชั่นระบบบริหารจัดการกลางที่มีระบบบันทึกข้อมูลการรับชมรายการต่างๆ จาก Set-Top-Box ของผู้ชมแต่ละราย  สำหรับใช้ในการวางผังรายการได้เหมาะสมตรงกลุ่มเป้าหมาย   นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างจากระบบโทรทัศน์ทั่วไปโดยในการถ่ายทอด 1 ช่องสัญญาณ เมื่อเข้าช่วงโฆษณาจะสามารถแทรกโฆษณาหลายตัวพร้อมกัน  เพื่อเลือกส่งไปยังผู้ชมแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะตรงกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ด้วยคุณสมบัติระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์  สมาคมเครือข่ายกองทัพสีเขียวฯ ในฐานะผู้ดำเนินการ Green CTV ได้เลือกใช้บริการระบบ CAT e-Entertainment ซึ่งมีความพร้อมด้านศักยภาพเครือข่าย และระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงด้วยระบบ Multicastที่สามารถใช้ Bandwidthให้เกิดประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ชมจำนวนสูงสุดตามเป้าหมาย   โดย Green CTV  จะทำการถ่ายทอดรายการต่างๆ ผ่านช่องสัญญาณของระบบ CAT e-Entertainment  รวม 11 ช่องประกอบด้วยระบบความคมชัดมาตรฐาน SD (Standard Definition) จำนวน 9 ช่อง ระบบความคมชัดสูง HD (High Definition) จำนวน 2 ช่อง  ด้วยเนื้อหาที่มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้  สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมต่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   อาทิ ช่องคนไทยหัวใจสีเขียว ช่อง Health Station และช่อง Education TV รวมถึงรายการเพื่อความบันเทิงในบ้าน เป็นต้น    โดยจะเริ่มให้บริการประมาณเดือนเมษายนปี 2555 และผู้ชมสามารถรับชมได้จากทั่วโลกผ่าน  อุปกรณ์สมาร์ททีวี สมาร์ทโฟน  ไอแพด  และคอมพิวเตอร์พีซีทั่วไป                                                                

GreenCTV คือเครือข่ายสถานีวิทยุและโทรทัศน์คลื่นสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งพัฒนามา จากเครือข่ายวิทยุอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) โดยผู้ดำเนินการคือสมาคมเครือข่ายกองทัพสีเขียวฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้ GreenCTV เป็นช่องทางในการสื่อสารแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทย   ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจ และภาคประชาชน  จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารถึงสาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง โดย GreenCTV  ตั้งเป้ากลุ่มเป้าหมายในการรับชมประมาณ  5 ล้านคนต่อเดือน  ครอบคลุมบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ เอกชน สถาบันการศึกษา โรงงาน อุตสาหกรรม และเครือข่ายอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนในทุกหมู่บ้าน ฯลฯ รวมถึงประชาชนที่สนใจเรื่องการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                 
 
ทั้งนี้การพัฒนาคลื่นสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม Green CTV  นับเป็นการต่อยอดการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมจากระดับวิทยุชุมชนมาเป็นรูปแบบของโทรทัศน์เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง   โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) CAT และ สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

About Author

nookzz

nookzz

Partners