ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีทั่วโลกคาดเทคโนโลยีวัตสันของไอบีเอ็ม และความต้องการบุคลากรทักษะด้าน การวิเคราะห์ข้อมูลกำลังมาแรง

โดย nookzz | 6 ธันวาคม 2554 เมื่อ 13:40 น. | อ่าน 16
ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีทั่วโลกคาดเทคโนโลยีวัตสันของไอบีเอ็ม และความต้องการบุคลากรทักษะด้าน การวิเคราะห์ข้อมูล โมบายล์คอมพิวติ้ง คลาวด์ และ โอเพ่นซอร์ส กำลังมาแรง

กรุงเทพ 6 ธันวาคม 2554 : นักพัฒนาทั่วโลกมั่นใจว่า ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนของเทคโนโลยีวัตสัน จะเข้ามามีบทบาทในการพลิกโฉมอุตสาหกรรม ที่ต้องบริหารจัดการข้อมูลปริมาณมาก จากรายงานแนวโน้มเทคโนโลยีปี 2554 หรือ 2011 IBM Tech Trends Report  รายงานดังกล่าวได้ระบุว่า อุตสาหกรรมการศึกษาและการสาธารณสุข จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้สูงสุด รองลงมาได้แก่ การบริการด้านการเงิน ด้านชีววิทยาศาสตร์ และภาครัฐ

นางเจษฎา ไกรสิงขร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ” ไอบีเอ็มได้จัดทำ รายงานแนวโน้มเทคโนโลยีปี 2554 ซึ่งมาจากผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเทรนเทคโนโลยีในอนาคต จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีทั่วโลก 4,000 คน จาก 93 ประเทศ ใน 25 อุตสาหกรรม ผลการสำรวจนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความต้องการบุคลากรที่มีทักษะทางด้าน การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (business analytics) โซเชียลบิสิเนส (social business) โมบายล์คอมพิวติ้ง (mobile computing) โอเพ่นซอร์สเทคโนโลยี และคลาวด์คอมพิวติ้ง

รายงานนี้ได้เปิดเผยว่า ซอฟต์แวร์ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในความเป็นจริงแล้ว แทบจะทุกองค์กร ต้องนำการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในทุกกระบวนของการทำงาน ผลการสำรวจส่วนใหญ่มั่นใจว่า ความต้องการซอฟต์แวร์ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดเป็นอย่างมาก นอกจากนี้โอเพ่นซอร์สแพลตฟอร์ม เช่น  Apache Hadoop และลีนุกซ์ จะเป็นที่ต้องการและมีความสำคัญมากขึ้น สำหรับนักพัฒนาที่ใช้ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

รายงานแนวโน้มเทคโนโลยีปี 2554 ได้เปิดเผยโรดแมป ทางด้านเทคโนโลยีและทักษะไอที ที่กำลังเป็นที่ต้องการในอนาคต โดยมีสาระสำคัญจากรายงานคือ

– 87% ระบุว่า โอเพ่นซอร์สและมาตรฐานเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในอนาคต
– ภายใน 2 ปีข้างหน้า องค์กรมากกว่า 75% จะมีการใช้คลาวด์คอมพิวติ้ง
– 51% ของความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านไอที กล่าวว่าจะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ด้านโมบายล์
– การใช้โซเชียลบิสิเนส จะแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม โดยอินเดียมีการนำมาใช้ 57% ตามมาด้วยสหรัฐ 45% และจีน 44% ส่วนรัสเซียเป็นประเทศที่มีการใช้โซเชียลบิสิเนสน้อยที่สุดเพียง 19%

จากรายงานยังระบุชัดเจนว่า โมบายล์คอมพิวติ้ง คลาวด์คอมพิวติ้ง โซเชียลบิสิเนส และ การวิเคราะห์ข้อมูล เติบโตขยายวงกว้างมากขึ้นกว่าเดิมที่จำกัดอยู่ในเฉพาะกลุ่มที่ต้องการใช้งาน แต่กำลังก้าวเข้าไปเป็นแกนหลักที่สำคัญทางด้านไอที ในองค์กรยุคใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีต้องพัฒนาตัวเองให้มีทักษะในเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจในอนาคตอันใกล้นี้

ไอบีเอ็ม ดิเวลลอปเปอร์เวิร์ค เป็นกลุ่มสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ ที่มีผู้ชำนาญการทางด้านไอทีมากกว่า 8 ล้านคน ที่เข้ามาศึกษาค้นคว้าทักษะทางด้านเทคโนโลยี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้ซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ ด้วยมาตรฐานด้านไอทีและกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในหลายๆอุตสาหกรรม ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถเข้าไปเลือกเรียนรู้ได้ทั้ง การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ คลาวด์คอมพิวติ้ง และโมบายล์คอมพิวติ้ง นอกจากนี้พันธมิตรทางธุรกิจของไอบีเอ็ม เจ้าของกิจการยังสามารถเข้าไปอบรม และใช้ทรัพยากรจากอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ทั้ง 40 แห่ง ในเครือข่ายของไอบีเอ็มทั่วโลก เพื่อช่วยสร้างทักษะการเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วย

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของ IBM 2011 Tech Trends Report และข้อมูลผลการสำรวจได้ที่  www.ibm.com/developerworks/techtrendsreport

About Author

nookzz

nookzz

Partners