เดลล์บริจาคเงิน 10 ล้านบาทให้ยูนิเซฟ เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบภัยน้ำท่วม

โดย zipboy | 23 พฤศจิกายน 2554 เมื่อ 13:57 น. | อ่าน 54
บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 10.7 ล้านบาท (350,000 เหรียญสหรัฐ) ให้กับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ในภาพ: นายอโณทัย เวทยากร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 10.7 ล้านบาท (350,000 เหรียญสหรัฐ) ให้กับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยมีนายโทโมโอะ โฮซูมิ (ขวา) ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบที่สำนักงานของยูนิเซฟ ถ. พระอาทิตย์ กรุงเทพฯ เงินบริจาคดังกล่าวจะนำไปช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศไทย โดยผ่านโครงการต่างๆ ของยูนิเซฟด้านการศึกษา สุขภาพ สุขอนามัยและการคุ้มครองเด็ก

About Author

zipboy

zipboy

Partners