บริษัทรีเสิร์ช อิน โมชั่น ( ริม) ได้เปลี่ยนแปลงสถานที่สำหรับจัดการประชุม BlackBerry DevCon Asia / Media Note: De vCon Asia to be Relocated due to Floo

โดย nookzz | 21 พฤศจิกายน 2554 เมื่อ 14:43 น. | อ่าน 16
เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้ บางพื้นที่ยังมีปริมาณน้ำท่วมสูงอยู่นั้น ทางบริษัทรีเสิร์ช อิน โมชั่น (ริม) ได้พิจารณาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสถานที่สำหรับจัดการประชุม

เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้ บางพื้นที่ยังมีปริมาณน้ำท่วมสูงอยู่นั้น ทางบริษัทรีเสิร์ช อิน โมชั่น (ริม) ได้พิจารณาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสถานที่สำหรับจัดการประชุม BlackBerry DevCon Asia ในปีนี้ ตามการแนะนำและแจ้งเตือนถึงอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของน้ำท่วมครั้งนี้ ซึ่งได้สร้างความเสียหายเป็นอย่างยิ่งต่อระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ให้เป็นสถานที่สำหรับการจัดการประชุมในเบื้องต้น ทั้งนี้ เรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมของแบล็กเบอร์รี่ทั้งหมด ถือเป็นสิ่งที่ริมคำนึงและให้ความสำคัญสูงสุด

ริม มีความมุ่งมั่นในการสานสัมพันธ์กับชุมชนนักพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย และในขณะนี้ เรากำลังพิจารณาเรื่องของสถานที่ รวมถึงกำหนดการใหม่สำหรับจัดการประชุมดังกล่าว โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง จะมีการแจ้งให้ทราบเร็วๆ นี้ เรามีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถจัดการประชุมปีนี้ในกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม เราหวังว่าจะกลับมาจัดประชุมในกรุงเทพฯ ได้ในอนาคต

ริมขออภัย ไปยังผู้สนใจที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมงานมาแล้ว ถึงความล่าช้าในการแจ้งข้อมูลในครั้งนี้ รวมถึงความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเข้าใจถึงเหตุสุดวิสัยอันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่มิอาจคาดคิด ซึ่งส่งผลกระทบไปยังหลายๆ พื้นที่ในกรุงเทพฯ

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้ว จะยังคงสามารถเข้าร่วมงานได้ ทั้งนี้ สำหรับสถานที่และกำหนดการใหม่ของการจัดการประชุม Devcon Asia ที่แน่นอน จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ได้โดยตรงที่ devcon@rim.com

About Author

nookzz

nookzz

Partners