ทรูออนไลน์ ร่วมบรรเทาทุกข์ลูกค้าช่วงวิกฤติน้ำท่วมขยายเวลาชำระค่าบริการ หรือแจ้งขอระงับสัญญาณชั่วคราวกรณีอพยพได้ทันที

โดย nookzz | 8 พฤศจิกายน 2554 เมื่อ 14:08 น. | อ่าน 17
ทรูออนไลน์ ยืนยันดูแลเครือข่ายและบริการเต็มที่ให้ลูกค้าใช้งานสื่อสารได้ต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ใช้บริการที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

กรุงเทพ 8 พฤศจิกายน 2554:  ทรูออนไลน์ ยืนยันดูแลเครือข่ายและบริการเต็มที่ให้ลูกค้าใช้งานสื่อสารได้ต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ใช้บริการที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ประกาศขยายเวลาชำระค่าบริการรายเดือนหรือ แจ้งขอระงับสัญญาณชั่วคราวกรณีอพยพ แก่ลูกค้า อัลตร้าไฮสปีดอินเทอร์เน็ตจากทรูออนไลน์ ที่ www.trueonline.com หรือ โทร 1686 พร้อมสำรวจและเตรียมความพร้อมชุมสายหลักบริเวณที่ถูกน้ำท่วม ตลอดจนเปิดอินเทอร์เน็ตฟรีในพื้นที่ประสบภัยและศูนย์พักพิงตลอด 24 ชั่วโมง  และสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานซึ่งประสบอุทกภัย และมีความประสงค์จะไม่ใช้บริการเป็นการชั่วคราว สามารถติดต่อเพื่อขอยกเว้นค่าบำรุงรักษาคู่สายโทรศัพท์ได้ที่โทร 0-2900-9000

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ ทรูออนไลน์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่นกล่าวว่า ทรูออนไลน์ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยน้ำท่วม ด้วย 5 มาตรการเร่งด่วน สำหรับ บริการอัลตร้าไฮสปีดอินเทอร์
เน็ต ดังนี้

1. บริษัทยืดเวลาการชำระค่าบริการต่อไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ เพื่อลดความกังวลและให้ลูกค้ายังสามารถใช้งานติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง
2. ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติสามารถแจ้งความประสงค์ขอระงับสัญญาณชั่วคราวได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ www.trueonline.com หรือ โทร 1686 (ในระบบอัตโนมัติ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3. ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระค่าบริการรายเดือนในรอบเดือนตุลาคมได้
4. บริษัทจะปรับลดค่าบริการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ไม่สามารถให้บริการได้สำหรับโครงข่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม
5. กรณีที่อุปกรณ์โมเด็ม และเร้าท์เตอร์เช่า ชำรุด หรือเสียหายอันเนื่องมาจากภัยน้ำท่วม บริษัทจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ หรือดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทดแทน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานซึ่งประสบอุทกภัย และมีความประสงค์จะไม่ใช้บริการเป็นการชั่วคราว สามารถติดต่อเพื่อขอยกเว้นค่าบำรุงรักษาคู่สายโทรศัพท์ได้ที่โทร 0-2900-9000

ทั้งนี้ ทรูออนไลน์ เดินหน้าสำรวจชุมสายหลักบริเวณพื้นที่ประสบภัย ติดตั้งแผงกันน้ำ และอุดช่องเคเบิ้ลเข้าชุมสาย เพิ่มระบบเตือนภัย ปั๊มน้ำอัตโนมัติ พร้อมสำรองแบตเตอรี่กรณีถูกตัดไฟ   ตลอดจนเตรียมเรือประมาณ 10 ลำ เพื่อจัดส่งแบตเตอรี่ทุก 3 วัน สำหรับพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงมากจะใช้เครื่องสูบน้ำออก โดยมีพนักงานเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อยืนยันความมั่นใจในโครงข่ายบริการของทรูออนไลน์ ที่สามารถรองรับการใช้งานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งไปกว่านั้น ยังอำนวยความสะดวกให้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีบริเวณพื้นที่ประสบภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวต่างๆ โดยติดตั้ง Wi-Fi hotspots ให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้อาศัยในพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สนามบินดอนเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย

ลูกค้าทรูออนไลน์ ที่ประประสบภัยน้ำท่วม สามารถแจ้งปัญหาที่ www.trueonline.com หรือ โทร 1686 (ในระบบอัตโนมัติ)

About Author

nookzz

nookzz

Partners