นโยบายด้าน Billing กลุ่มทรู สำหรับการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัย

โดย shyboy | 7 พฤศจิกายน 2554 เมื่อ 17:57 น. | อ่าน 6
กลุ่มทรูยืนยันความพร้อมที่จะดูแลรักษาเครือข่ายการให้บริการสื่อสารภายในกลุ่ม เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้เต็มประสิทธิภาพทั่วทุกพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม

กลุ่มทรูยืนยันความพร้อมที่จะดูแลรักษาเครือข่ายการให้บริการสื่อสารภายในกลุ่ม เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้เต็มประสิทธิภาพทั่วทุกพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม รวมทั้งการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหา เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
กลุ่มทรูประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ทั้งทรูออนไลน์ ทรูมูฟ และทรูวิชั่นส์  ดังนี้
 
1.    ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติสามารถโทรแจ้งความประสงค์ขอระงับสัญญาณชั่วคราวได้ตั้งแต่วันนี้ 
ซึ่งบริษัทจะดำเนินการระงับสัญญาณชั่วคราวให้ทันที
       – ลูกค้าทรูออนไลน์ สามารถแจ้งปัญหาโทร 1686 หรือ www. trueonline.com 24 ชั่วโมง
       – ลูกค้าทรูมูฟสามารถแจ้งปัญหาที่ทรูมูฟแคร์  1331  หรือwww. truemove.com  24 ชั่วโมง
       – ลูกค้าทรูวิชั่นส์ สามารถแจ้งปัญหาที่โทร 02-725-2525   เวลา 08.00-22.00 น.

2.    ผู้ใช้บริการในกลุ่มทรูในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จะได้รับการยืดเวลาการชำระค่าบริการต่อไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ 

3.    ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนง ขอผ่อนชำระค่าบริการรายเดือนในรอบเดือนตุลาคมได้

4.    สำหรับโครงข่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมทำให้ระบบเสียหาย บริษัทจะปรับลดค่าบริการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ไม่สามารถให้บริการได้

5.    กรณีที่อุปกรณ์โมเด็ม เร้าท์เตอร์ หรือกล่องรับสัญญาณเช่าชำรุด หรือเสียหายอันเนื่องมาจากภัยน้ำท่วม บริษัทจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ หรือดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทดแทน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

About Author

shyboy

shyboy

Partners