ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กสทช. วันที่ 3/11/54

โดย shyboy | 4 พฤศจิกายน 2554 เมื่อ 02:27 น. | อ่าน 2
กสทช. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช.

กสทช. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช.

โดยผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครได้ที่
สำนักงาน กสทช. (สำนักทรัพยากรบุคคล)
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (ซอยสายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ (8:30 น. – 16:30 น.)
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nbtc.go.th
 
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช.
ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 8:30 น. – 16:30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 0151 ต่อ 221

About Author

shyboy

shyboy

Partners