เอไอเอส พร้อมรับน้ำท่วมกรุงเทพ Standby ทีมวิศวกรเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง

โดย shyboy | 25 ตุลาคม 2554 เมื่อ 16:42 น. | อ่าน 5
เอไอเอส เตรียมแผนรองรับที่จะทำให้เครือข่ายของเอไอเอสในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่น้ำท่วมยังคงให้บริการได้อย่างไม่ติดขัด

25 ตุลาคม 2554 : นายวิเชียร เมฆตระการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “จากสถานการณ์อุทกภัยที่คาดว่าจะกระทบถึงกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ดูแลระบบสื่อสารไร้สาย ซึ่งได้กลายมาเป็นโครงข่ายหลักในการติดต่อสื่อสาร ขอความช่วยเหลือ และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับน้ำท่วม ได้เตรียมแผนรองรับที่จะทำให้เครือข่ายของเอไอเอสในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่น้ำท่วมยังคงให้บริการได้อย่างไม่ติดขัด โดย
 
1.    ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงในกรณีหากจำเป็นต้องมีการตัดไฟในบางพื้นที่ เพื่อให้สามารถเตรียมการ หรือ เชื่อมต่อโดยตรงกับการไฟฟ้านครหลวง อันจะทำให้เครือข่ายยังคงสามารถให้บริการได้
2.    เตรียมสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟ ในกรณีที่จำเป็นต้องตัดไฟในบางพื้นที่พร้อมเตรียมเรือเพื่อจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังชุมสายและสถานีฐานสำคัญ
3.    จัดทีมวิศวกร Standby ตลอด 24 ชั่วโมงมากกว่า 100 ชีวิต เพื่อติดตามและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้เอไอเอสขอให้ความมั่นใจว่า เราจะดูแลเครือข่ายไร้สายตลอดจนบริการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนใช้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้อย่างไม่ติดขัดตลอดช่วงอุทกภัยนี้อย่างแน่นอน

About Author

shyboy

shyboy